Skip to main content

Postiadau blog diweddaraf

Dydd Gŵyl Dewi hapus

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dydd Gŵyl Dewi hapus

Postiwyd ar 26 Chwefror 2024 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 26 Chwefror.

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Paratoi ar gyfer eich dyfodol

Postiwyd ar 29 Ionawr 2024 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 29 Ionawr.

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2023 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd heddiw, 5 Rhagfyr 2023.

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Urddas a pharch i bawb

Postiwyd ar 21 Tachwedd 2023 gan Damian Walford Davies

Y Dirprwy Is-Ganghellor, Damian Walford Davies, yn pwysleisio pa mor bwysig yw trin pobl ag urddas a pharch yn ystod cyfnod llawn tensiwn a phryder.

 
Prifysgol Caerdydd, colofn Barn y Brifysgol

Prifysgol Caerdydd, colofn Barn y Brifysgol

Postiwyd ar 15 Tachwedd 2023 gan Wendy Larner

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor.

Cymryd rhan yn y Sgwrs Fawr

Cymryd rhan yn y Sgwrs Fawr

Postiwyd ar 30 Hydref 2023 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr ar 30 Hydref.

Gwrthdaro yn y Dwyrain Canol: mae cymorth a chyngor ar gael

Gwrthdaro yn y Dwyrain Canol: mae cymorth a chyngor ar gael

Postiwyd ar 18 Hydref 2023 gan Wendy Larner

Mae’r Is-ganghellor yr Athro Wendy Larner yn estyn ei chydymdeimlad i bawb yr effeithiwyd arnynt gan ddigwyddiadau diweddar, ac yn ein hatgoffa ill dau o’r gefnogaeth sydd ar gael, ac o bwysigrwydd cefnogi ein gilydd.

Croeso nol

Croeso nol

Postiwyd ar 19 Medi 2023 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr sy'n dychwelyd ar 19 Medi.

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 30 Awst 2023 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Awst 2023).

Graddio, prosiect Treftadaeth CAER, ymchwil cemeg

Graddio, prosiect Treftadaeth CAER, ymchwil cemeg

Postiwyd ar 28 Gorffennaf 2023 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Gorffennaf 2023).