Postiadau blog diweddaraf

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Derbyn eich canlyniadau, cael gafael ar wasanaethau a chymorth yr haf hwn

Posted on 15 Mehefin 2022 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 15 Mehefin.
Read more


Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Gwahoddiad Seremonïau Graddio 2022

Posted on 8 Mehefin 2022 by Claire Morgan

Darllenwch y neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 8 Mehefin at raddedigion 2022.
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

REF, Y Genhadaeth Ddinesig, plastig untro

Posted on 30 Mai 2022 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Mai 2022).
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Prifysgolion a Cholegau am USS

Posted on 27 Mai 2022 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (27 Mai 2022).
Read more