Postiadau blog diweddaraf


Newyddion yr Is-Ganghellor

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Posted on 27 Ebrill 2021 by Colin Riordan

Bydd drysau’r cyfleuster arloesedd mwyaf o’i fath yng Nghymru yn agor yr hydref hwn. Mae Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) wedi troi hen iard reilffordd yn Gartref Arloesedd, lle bydd meddylwyr yn cwrdd â chydweithredwyr a chyllidwyr i ddod o hyd i atebion i heriau cymdeithas. Yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan drais a cham-drin

Posted on 22 Ebrill 2021 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd ar 22 Ebrill.
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dychwelyd i Gaerdydd, eich arholiadau, Llais y Myfyrwyr a’ch diogelwch chi

Posted on 16 Ebrill 2021 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd ar 16 Ebrill.
Read more