Postiadau blog diweddaraf

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Bod yn gynaliadwy

Posted on 4 Mawrth 2021 by Karen Holford

Darllenwch neges gan Karen Holford, y Dirprwy Is-Ganghellor, am gynaliadwyedd. Er bod nifer o’n myfyrwyr a staff oddi ar y campws, roeddwn i’n falch iawn i weld diddordeb yn yr wythnos cynaliadwyedd, rhwng 1 a 5 Mawrth. Fe wnaethom gynnal ystod o ddigwyddiadau ar-lein i helpu pobl i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd o ble
Read more


Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Pecyn cymorth i fyfyrwyr – diweddariad

Posted on 3 Mawrth 2021 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd ar y 3 Mawrth.
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cyllid HEFCW, llongyfarch staff

Posted on 26 Chwefror 2021 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (26 Chwefror 2021).
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cefnogaeth ariannol i bob myfyriwr, ad-daliadau rhent i fyfyrwyr yn llety’r Brifysgol a gwerthuso modiwlau

Posted on 26 Chwefror 2021 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd ar y 25 Chwefror.
Read more