Postiadau blog diweddaraf

Claire Morgan

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Addysgu wyneb yn wyneb, hunanynysu a brechiadau

Posted on 7 Ionawr 2022 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 6 Ionawr 2022.
Read more


Newyddion yr Is-Ganghellor

Diolch, dymuniadau’r Nadolig, amrywiolyn Omicron COVID-19

Posted on 17 Rhagfyr 2021 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (17 Rhagfyr 2021).
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Nadolig, arholiadau a chefnogaeth

Posted on 6 Rhagfyr 2021 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd ar 6 Rhagfyr.
Read more