Postiadau blog diweddaraf

Newyddion yr Is-Ganghellor

Is-Ganghellor Newydd, niferoedd o ran myfyrwyr, gweithredu diwydiannol, Prifysgol Noddfa

Posted on 30 Ionawr 2023 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (31 Ionawr 2023).
Read more


Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y diweddaraf am weithredu diwydiannol

Posted on 30 Ionawr 2023 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 30 Ionawr.
Read more

Claire Morgan

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cyfleusterau chwaraeon newydd, gweithredu diwydiannol, cymorth ar gyfer eich arholiadau a dyddiadau graddio 2023

Posted on 18 Ionawr 2023 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 18 Ionawr.
Read more

Newyddion yr Is-Ganghellor

Cyfrif ein bendithion

Posted on 21 Rhagfyr 2022 by Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (21 Rhagfyr 2022).
Read more