Skip to main content

Hydref 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2016

Postiwyd ar 28 Hydref 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae bron i bedwar mis wedi mynd heibio bellach ers y digwyddiadau cythryblus a arweiniodd at gael Prif Weinidog newydd yn Stryd Downing. Cyn gynted ag y daeth […]

Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Postiwyd ar 28 Hydref 2016 gan Paul Jewell

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i'r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o'r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd […]

Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Postiwyd ar 27 Hydref 2016 gan Nora de Leeuw

Mae prifysgolion ledled y DU yn cefnogi ymgyrch i sicrhau bod eu myfyrwyr, staff a gweithgareddau rhyngwladol yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. Dechreuodd #WeAreInternational ym Mhrifysgol […]

Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Postiwyd ar 25 Hydref 2016 gan Paul Jewell

A hithau'n brifysgol mewn dinas, mae Caerdydd yn ymgysylltu’n gryf â'r gymuned leol ac mae ganddi ymdeimlad cryf o leoliad. Rydym yn gwerthfawrogi i ba raddau mae ein lleoliad yn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

Postiwyd ar 24 Hydref 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a ysgrifennwyd gan yr Athro Graeme Reid, Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn ag incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd yr adroddiad i incwm diwydiannol y Brifysgol ei gomisiynu […]

Yr Haf Arloesedd

Yr Haf Arloesedd

Postiwyd ar 20 Hydref 2016 gan Paul Jewell

A ninnau wedi ffarwelio â'r haf, mae’n werth myfyrio ar ein dathliad o bartneriaethau sy'n dod ag ymchwilwyr a’u hyrwyddwyr ynghyd. Nod yr Haf Arloesedd oedd amlygu’r gwaith ar draws […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Hydref 2016

Postiwyd ar 17 Hydref 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod diwrnod Porth Cymunedol llwyddiannus wedi'i gynnal yn Grangetown ar 15 Hydref 2016, a bod y gymuned leol wedi chwarae rhan amlwg ynddo. Nodwyd y byddai rhifyn nesaf Blas […]

Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

Postiwyd ar 13 Hydref 2016 gan

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig yr ystod lawn o bynciau gofal iechyd gan ein gwneud yn unigryw yn y DU. Mae cyflwyno rhaglen mor gynhwysfawr o addysg yn heriol, eto […]

Derbyniad i groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol

Derbyniad i groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol

Postiwyd ar 11 Hydref 2016 gan Helen Murphy

Ddydd Mercher 5 Hydref mynychais y Derbyniad i Groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol yn Neuadd Aberdâr, digwyddiad a agorwyd gan ein His-Ganghellor, er mwyn rhoi croeso cynnes i’n henillwyr ysgoloriaethau rhyngwladol. Fel […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

Postiwyd ar 10 Hydref 2016 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymweld â'r Brifysgol ar 13 Hydref 2016. Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan gynnwys sylw am […]