Skip to main content

Mai 2021

Tirwedd wleidyddol, ymgysylltu ag Ysgolion a chydnabyddiaeth Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd

Tirwedd wleidyddol, ymgysylltu ag Ysgolion a chydnabyddiaeth Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd

Postiwyd ar 28 Mai 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (28 Mai 2021).

Barddoniaeth Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Barddoniaeth Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Mai 2021 gan Damian Walford Davies

Darllenwch gyfraniad gan Damian Walford Davies, Rhag Is-Ganghellor, Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, am ei rôl fel Noddwr Gweithredol Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Y flwyddyn academaidd nesaf, Cipolwg Caerdydd, gweithdrefn gwyno, eich cefnogi chi

Y flwyddyn academaidd nesaf, Cipolwg Caerdydd, gweithdrefn gwyno, eich cefnogi chi

Postiwyd ar 21 Mai 2021 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd ar 21 Mai.

Trefniadau graddio – Graddedigion 2021

Trefniadau graddio – Graddedigion 2021

Postiwyd ar 20 Mai 2021 gan Claire Morgan

Darllenwch neges Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ar 20 Mai.

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 20 Mai 2021 gan Colin Riordan

Gwyliwch fideo byr gan yr Is-Ganghellor, Colin Riordan, sy’n ailbwysleisio ein hymrwymiad i urddas a pharch i bawb.