Month: Medi 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Posted on 30 Medi 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae’r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod gwerth y bunt wedi gostwng ers hynny. Er bod rhai deunyddiau llyfrgell a chyfarpar ymchwil yn ddrytach oherwydd hynny, mae o fantais i ni yn
Read more


Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Posted on 28 Medi 2016 by Claire Sanders

Mae 22,000 o bobl, y nifer uchaf erioed, wedi cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a gynhelir ddydd Sul, ac mae 3,000 yn ychwanegol wedi cofrestru ar gyfer cyfres o rasys llai heriol ddydd Sadwrn. Ni yw prif noddwyr yr hanner marathon hwn. Erbyn hyn, mae’n un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon yng Nghymru ac
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Medi 2016

Posted on 26 Medi 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod Cam 7 y rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol wedi’i gymeradwyo a bod pob man yn gwbl weithredol. Nodwyd y cynhaliwyd yr adolygiad cyfnodol o’r Adran Gyllid ar 21-22 Medi 2016 ac fe ymgysylltwyd mewn modd adeiladol ar draws y Gwasanaethau Proffesiynol, yr Ysgolion a’r Colegau. Nodwyd y cynhaliwyd Cynhadledd yr Hydref y Gwasanaethau Proffesiynol
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Medi 2016

Posted on 19 Medi 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai’r holl leoedd dysgu a ailwampiwyd yn barod i’w defnyddio erbyn 26 Medi 2016, ac y byddai cynlluniau wrth gefn ar waith ar gyfer problem barhaus sy’n ymwneud â chomisiynu AV ym Mharc y Mynydd Bychan. Nodwyd bod Caerdydd wedi llwyddo i barhau yn safle 182 yn rhestr Times Higher Education o brifysgolion
Read more
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Medi 2016

Posted on 12 Medi 2016 by Mark Williams

Croesawodd yr Is-Ganghellor yr Athro Coffey i gyfarfod y Bwrdd am y tro cyntaf. Nodwyd bod Prifysgol Caerdydd wedi’i henwi’n brif bartner ar gyfer un o’r 14 CTA ESRC newydd, mewn cydweithrediad ag Abertawe, Bangor ac Aberystwyth. Nodwyd bod yr Athro Danny Pieters, Is-Reithor KU Leuven, wedi ymweld â’r Brifysgol, ac y byddai’r Athro Wyn
Read more