Skip to main content

Medi 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Postiwyd ar 30 Medi 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau'r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae'r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod […]

Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Postiwyd ar 28 Medi 2016 gan Claire Sanders

Mae 22,000 o bobl, y nifer uchaf erioed, wedi cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a gynhelir ddydd Sul, ac mae 3,000 yn ychwanegol wedi cofrestru ar gyfer cyfres […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Medi 2016

Postiwyd ar 26 Medi 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod Cam 7 y rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol wedi'i gymeradwyo a bod pob man yn gwbl weithredol. Nodwyd y cynhaliwyd yr adolygiad cyfnodol o'r Adran Gyllid ar 21-22 Medi […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Medi 2016

Postiwyd ar 19 Medi 2016 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r holl leoedd dysgu a ailwampiwyd yn barod i'w defnyddio erbyn 26 Medi 2016, ac y byddai cynlluniau wrth gefn ar waith ar gyfer problem barhaus sy'n ymwneud […]

Rhaglen ynni Mecsico: Prifysgol Caerdydd yn arddangos ei chryfderau ymchwil

Rhaglen ynni Mecsico: Prifysgol Caerdydd yn arddangos ei chryfderau ymchwil

Postiwyd ar 15 Medi 2016 gan Paul Jewell

Ar gais yr Is-Ganghellor, trefnais ymweliad â Chaerdydd gan gynrychiolydd Gweinyddiaeth Ynni Mecsico yn y DU, Mr Nelson Mojarro Gonzalez.  Diben y digwyddiad oedd arddangos ansawdd rhagorol ymchwil y Brifysgol […]

Wythnos cadarnhau a chlirio yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Wythnos cadarnhau a chlirio yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Postiwyd ar 13 Medi 2016 gan

Mae'r cyfnod cadarnhau a chlirio yn teimlo fel cyfuniad o 'gynllunio a jyglo', nid yn unig i'r ymgeiswyr, ond hefyd i dimau academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol yr Ysgol a'r Coleg. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Medi 2016

Postiwyd ar 12 Medi 2016 gan Mark Williams

Croesawodd yr Is-Ganghellor yr Athro Coffey i gyfarfod y Bwrdd am y tro cyntaf. Nodwyd bod Prifysgol Caerdydd wedi'i henwi'n brif bartner ar gyfer un o'r 14 CTA ESRC newydd, […]