Month: Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Posted on 30 Ebrill 2018 by Mark Williams

Nodwyd y bu’r Is-Ganghellor yn bresennol yn y Cyngor GW4; trafodwyd y Gynghrair Diogelwch Dŵr ac ystyrir ei bod yn fodel ar gyfer cydweithio pellach. Nodwyd bod yr Ysgol Meddygaeth ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol wedi bod yn llwyddiannus yn eu ceisiadau i Athena SWAN, a bod y naill Ysgol a’r llall wedi cael gwobr
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

Posted on 16 Ebrill 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Boyne wedi’i benodi’n Bennaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberdeen o 1 Awst 2018 ymlaen, a rhoddwyd llongyfarchiadau Athro Boyne. Nodwyd bod y gweithredu diwydiannol ynghylch y pensiynau wedi’i atal. Byddai’r cyfarfodydd neuadd dref i fyfyrwyr a staff a drefnwyd ar gyfer yr wythnos hon yn mynd rhagddynt yn unol â’r cynlluniau. Nodwyd
Read more


Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio a gweithredu nad yw’n cynnwys streicio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill – wedi’i
Read more


Streic yn dod i ben

Posted on 13 Ebrill 2018 by

Annwyl fyfyrwyr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd mewn cysylltiad â chynllun pensiwn USS. Mae hyn yn golygu bod yr holl weithredu diwydiannol – gan gynnwys streicio ar gyfer yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Ebrill 2018 a
Read more


Streic: Cefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu

Posted on 11 Ebrill 2018 by

Neges i fyfyrwyr gan Yr Athro Amanda Coffey – Dirprwy Is-ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd – ynghylch sut mae’r Brifysgol yn parhau i gefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu ar ôl gwyliau’r Pasg. Annwyl fyfyrwyr, Wrth i chi baratoi i ail-gydio yn eich astudiaethau ar ôl gwyliau’r Pasg, hoffwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
Read more