Skip to main content

Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ebrill 2018

Postiwyd ar 30 Ebrill 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y bu’r Is-Ganghellor yn bresennol yn y Cyngor GW4; trafodwyd y Gynghrair Diogelwch Dŵr ac ystyrir ei bod yn fodel ar gyfer cydweithio pellach. Nodwyd bod yr Ysgol Meddygaeth […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2018

Postiwyd ar 30 Ebrill 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er nad yw'r anghydfod pensiynau wedi'i ddatrys yn llawn eto, mae rheswm i fod yn obeithiol y bydd y cytundeb i atal gweithredu diwydiannol tra bo panel arbenigol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ebrill 2018

Postiwyd ar 16 Ebrill 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Boyne wedi'i benodi'n Bennaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberdeen o 1 Awst 2018 ymlaen, a rhoddwyd llongyfarchiadau Athro Boyne. Nodwyd bod y gweithredu diwydiannol ynghylch y pensiynau […]

Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Gweithredu diwydiannol yn dod i ben

Postiwyd ar 13 Ebrill 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd. Mae hyn yn golygu bod […]

Streic yn dod i ben

Streic yn dod i ben

Postiwyd ar 13 Ebrill 2018 gan

Annwyl fyfyrwyr, Heddiw, mae aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi pleidleisio o blaid derbyn cynnig ACAS i gael Panel Arbenigol ar y Cyd mewn cysylltiad â chynllun pensiwn […]

Streic: Cefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu

Streic: Cefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu

Postiwyd ar 11 Ebrill 2018 gan

Neges i fyfyrwyr gan Yr Athro Amanda Coffey – Dirprwy Is-ganghellor, Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd – ynghylch sut mae’r Brifysgol yn parhau i gefnogi eich prosesau dysgu ac adolygu […]