Skip to main content

Mai 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff –  Mai 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2016

Postiwyd ar 31 Mai 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers i mi ysgrifennu ddiwethaf, mae ymgyrch refferendwm yr EU wedi cyflymu ac yr ydym bellach o fewn mis i’r bleidlais. Fel yr eglurwyd yn fy negeseuon e-bost […]

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Postiwyd ar 24 Mai 2016 gan Claire Sanders

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mai 2016

Postiwyd ar 23 Mai 2016 gan Mark Williams

Nodwyd yr uwch-benodiadau canlynol: bydd Dr Andrew Roberts (Pensaernïaeth) yn olynu'r Athro Bob Lark fel Deon Addysg a Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg; ac mae Dr Stuart Allen […]

Gweision sifil o bedair gwlad yn ymgynnull

Gweision sifil o bedair gwlad yn ymgynnull

Postiwyd ar 23 Mai 2016 gan

Ni fu erioed cymaint o angen am arloesedd a thystiolaeth ymatebol, o ansawdd uchel, i lywio'r broses o ddatblygu a mabwysiadu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Felly, pleser o'r […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mai 2016

Postiwyd ar 16 Mai 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y papur diweddaraf am y rhaglen buddsoddi cyfalaf sy'n dangos rhaglen waith mor eang ac uchelgeisiol y mae'r Brifysgol yn gweithio arni ar hyn o bryd. Cafodd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Mai 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Mai 2016

Postiwyd ar 9 Mai 2016 gan Mark Williams

Cafodd yr Athro Amanda Coffey ei llongyfarch ar ei phenodiad yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd. Bydd yn olynu'r Athro Patricia Price yn y flwyddyn academaidd nesaf. Cafodd […]