Month: Mai 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2016

Posted on 31 Mai 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ers i mi ysgrifennu ddiwethaf, mae ymgyrch refferendwm yr EU wedi cyflymu ac yr ydym bellach o fewn mis i’r bleidlais. Fel yr eglurwyd yn fy negeseuon e-bost blaenorol, credaf yn bersonol y gwasanaethir buddiannau Prifysgol Caerdydd orau os bydd y Deyrnas Unedig yn parhau’n aelod.  Boed hynny o safbwynt mynediad at arian
Read more


Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Posted on 24 Mai 2016 by Claire Sanders

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau staff yn gweithio ar draws dau brif gampws a ledled Cymru, bydd yn ein helpu i gysylltu’n well â chydweithwyr sy’n rhannu’r un buddiannau proffesiynol
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mai 2016

Posted on 23 Mai 2016 by Mark Williams

Nodwyd yr uwch-benodiadau canlynol: bydd Dr Andrew Roberts (Pensaernïaeth) yn olynu’r Athro Bob Lark fel Deon Addysg a Myfyrwyr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg; ac mae Dr Stuart Allen wedi’i gadarnhau’n Bennaeth Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Nodwyd bod yr ymgynghoriad athrawol cyntaf wedi’i gynnal yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Ar sail
Read more


Gweision sifil o bedair gwlad yn ymgynnull

Posted on 23 Mai 2016 by

Ni fu erioed cymaint o angen am arloesedd a thystiolaeth ymatebol, o ansawdd uchel, i lywio’r broses o ddatblygu a mabwysiadu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Felly, pleser o’r mwyaf oedd croesawu dirprwyaeth o rai o weision sifil mwyaf blaenllaw’r DU i’r Brifysgol yn ddiweddar, yn rhan o ddigwyddiad Polisïau’r Gwasanaeth Sifil o dan
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mai 2016

Posted on 16 Mai 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y papur diweddaraf am y rhaglen buddsoddi cyfalaf sy’n dangos rhaglen waith mor eang ac uchelgeisiol y mae’r Brifysgol yn gweithio arni ar hyn o bryd. Cafodd y Bwrdd achos busnes i gael gofod ychwanegol ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn yr adeilad newydd gerllaw’r BBC yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Mai 2016

Posted on 9 Mai 2016 by Mark Williams

Cafodd yr Athro Amanda Coffey ei llongyfarch ar ei phenodiad yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd. Bydd yn olynu’r Athro Patricia Price yn y flwyddyn academaidd nesaf. Cafodd y Bwrdd bapur am ysgoloriaethau/bwrsariaethau’r DU/UE. Cytunwyd ar ei argymhellion. Cafodd y Bwrdd bapur am bolisi ffioedd dysgu ac isafswm lefelau ffioedd ar gyfer 2017/18.
Read more