Skip to main content

Tachwedd 2019

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Ynni gwyrdd – pŵer y dyfodol

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Tarfu digidol: Ydy robotiaid yn cymryd ein swyddi?

Postiwyd ar 13 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd blynyddol Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ym mis Medi, cawsom sesiwn PESTLE i ystyried y risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac […]

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

Cytundebau Prifysgol Xiamen Malaysia (XMUM)

Postiwyd ar 5 Tachwedd 2019 gan Rudolf Allemann

Yn gynharach y mis hwn, fe es i ar ymweliad i Brifysgol Xiamen Malaysia (XMUM) ar ran y Brifysgol i arwyddo dau gytundeb cynnydd strategol. XUMU yw chwaer gampws ein […]

Academi Gwyddor Data

Academi Gwyddor Data

Postiwyd ar 4 Tachwedd 2019 gan Rudolf Allemann

Yr wythnos ddiwethaf, croesawon ni ein carfan gyntaf o fyfyrwyr i’r Academi Gwyddor Data a lansiwyd yn ddiweddar. Mae’r fenter gydweithredol rhwng yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r Ysgol Mathemateg […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Hydref 2019

Postiwyd ar 1 Tachwedd 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Nawr fod y flwyddyn academaidd newydd ar waith mae'n briodol myfyrio ar yr heriau ar gyfer 2019-20 yn nhermau ein hymdrechion academaidd, yn enwedig gan fod gennym ddau […]