Skip to main content

Awst 2020

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 26.08.20

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 26.08.20

Postiwyd ar 28 Awst 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr heddiw (13 Gorffennaf) ynghylch brofi a mesurau diogelwch eraill.

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 24.08.20

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 24.08.20

Postiwyd ar 25 Awst 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (24 Awst) ynghylch cynllunio ar gyfer sesiwn academaidd 2020/21. Annwyl Fyfyriwr, Wrth i fis Medi nesáu, mae'r […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 25 Awst 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y dywedodd cydweithiwr wrthyf yn gynt y mis hwn, '2020 yw'r rhodd sy'n parhau i roi'. Mae'r tro pedol dramatig ar o ran graddau Safon Uwch a […]

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor

Postiwyd ar 3 Awst 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Cynhaliwyd Dathliadau Rhithwir Graddedigion 2020 yr wythnos ddiwethaf, ac rwy'n gwybod y byddwch i gyd yn ymuno â mi wrth longyfarch y rhai hynny sy'n graddio. Rwyf hefyd […]