Month: Awst 2020


Claire Morgan

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor: 24.08.20

Posted on 25 Awst 2020 by Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (24 Awst) ynghylch cynllunio ar gyfer sesiwn academaidd 2020/21. Annwyl Fyfyriwr, Wrth i fis Medi nesáu, mae’r Brifysgol wedi creu Ymrwymiad Cymunedol newydd ar y coronafeirws (COVID-19) i bob aelod o staff a myfyriwr. Mae’n trafod y cyfrifoldebau fydd gennym oll i gadw
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 25 Awst 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y dywedodd cydweithiwr wrthyf yn gynt y mis hwn, ‘2020 yw’r rhodd sy’n parhau i roi’. Mae’r tro pedol dramatig ar o ran graddau Safon Uwch a ddigwyddodd wrth i’r prif gyfnod cadarnhau a chlirio gau wedi cyflwyno lefel rhyfeddol o ansicrwydd a symud mewn prifysgolion ar draws y DU. O ystyried
Read more


Claire Morgan

Diweddariadau o’r campws gan y Rhag Is-Ganghellor

Posted on 3 Awst 2020 by Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Cynhaliwyd Dathliadau Rhithwir Graddedigion 2020 yr wythnos ddiwethaf, ac rwy’n gwybod y byddwch i gyd yn ymuno â mi wrth longyfarch y rhai hynny sy’n graddio. Rwyf hefyd yn edrych ymlaen at yr haf nesaf, pan rydym yn gobeithio y bydd seremonïau graddio traddodiadol yn parhau ar gyfer Graddedigion 2020 a 2021. Fel
Read more