Month: Ionawr 2016

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Posted on 28 Ionawr 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel arfer, pan rwy’n ysgrifennu’r negeseuon ebost hyn, rwy’n ceisio peidio â dechrau â newyddion drwg. Yn wir, rwy’n ceisio canolbwyntio ar y newyddion da, ond rwy’n ofni y bydd hynny’n anodd y mis hwn. Ers cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17 (y soniais amdani yn ebost y mis diwethaf) rydym
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Posted on 25 Ionawr 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ymateb CCAUC i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17. Trafodwyd effaith y toriadau arfaethedig ar y Brifysgol. Cafodd y Bwrdd Gweithredol strwythur diwygiedig y Fframwaith Llywodraethu. Nodwyd bod y Bwrdd yn adolygu’r fframwaith ddwywaith y flwyddyn.  Bydd yr adolygiad nesaf yn cynnwys y gwaith ar Ganolfannau Ymchwil a’r Pwyllgor Moeseg a Gonestrwydd
Read more


Gwella cyfathrebu mewnol

Posted on 20 Ionawr 2016 by Claire Sanders

Un o’m heriau mwyaf mewn Prifysgol gyda dros 6,000 o staff yw cyfathrebu mewnol. Yn y tîm cyfathrebu canolog rydym yn cynhyrchu ‘Blas’ ar gyfer staff a hynny’n wythnosol i ymgysylltu â staff am newidiadau a newyddion pwysig, ac yn Ionawr 2014 lansiwyd mewnrwyd newydd ar gyfer y Brifysgol. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i
Read more


Dewis Cymrodyr er Anrhydedd

Posted on 6 Ionawr 2016 by TJ Rawlinson

Yn union cyn yr egwyl gwyliau, mynychais fy “Mhwyllgor Cymrodyr Er Anrhydedd” cyntaf fel Ysgrifennydd y Pwyllgor. Cyfarfu Cadeirydd y Cyngor, yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ac Arloesi, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, ac uwch academyddion i ystyried mwy na 30 o enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaethau er Anrhydedd, i’w dyfarnu yn
Read more