Skip to main content

Ionawr 2016

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Is-Ganghellor i gyd – staff e-bost – Ionawr 2016

Postiwyd ar 28 Ionawr 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel arfer, pan rwy'n ysgrifennu'r negeseuon ebost hyn, rwy'n ceisio peidio â dechrau â newyddion drwg. Yn wir, rwy'n ceisio canolbwyntio ar y newyddion da, ond rwy'n ofni […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Ionawr 2016

Postiwyd ar 25 Ionawr 2016 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ymateb CCAUC i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17. Trafodwyd effaith y toriadau arfaethedig ar y Brifysgol. Cafodd y Bwrdd Gweithredol strwythur diwygiedig y Fframwaith Llywodraethu. Nodwyd […]

Gwella cyfathrebu mewnol

Gwella cyfathrebu mewnol

Postiwyd ar 20 Ionawr 2016 gan Claire Sanders

Un o’m heriau mwyaf mewn Prifysgol gyda dros 6,000 o staff yw cyfathrebu mewnol. Yn y tîm cyfathrebu canolog rydym yn cynhyrchu ‘Blas’ ar gyfer staff a hynny’n wythnosol i […]

Dewis Cymrodyr er Anrhydedd

Dewis Cymrodyr er Anrhydedd

Postiwyd ar 6 Ionawr 2016 gan TJ Rawlinson

Yn union cyn yr egwyl gwyliau, mynychais fy “Mhwyllgor Cymrodyr Er Anrhydedd” cyntaf fel Ysgrifennydd y Pwyllgor. Cyfarfu Cadeirydd y Cyngor, yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor dros […]