Skip to main content

Ebrill 2021

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Parhau â’r broses o ddychwelyd i’r campws, ymweliadau ag Ysgolion, prosiectau adeiladu ar y campws

Postiwyd ar 30 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Ebrill 2021).

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Cartref Arloesedd ôl-bandemig

Postiwyd ar 27 Ebrill 2021 gan Colin Riordan

Yr Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall y campws roi hwb i les cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru ar ôl Covid-19.

Cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan drais a cham-drin

Cefnogaeth i fyfyrwyr sydd wedi’u heffeithio gan drais a cham-drin

Postiwyd ar 22 Ebrill 2021 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd ar 22 Ebrill.

Dychwelyd i Gaerdydd, eich arholiadau, Llais y Myfyrwyr a’ch diogelwch chi

Dychwelyd i Gaerdydd, eich arholiadau, Llais y Myfyrwyr a’ch diogelwch chi

Postiwyd ar 16 Ebrill 2021 gan Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd ar 16 Ebrill.