Skip to main content

Mai 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2019

Postiwyd ar 31 Mai 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar un ystyr mae cyhoeddiad y Prif Weinidog ei bod am ymddiswyddo, a'r tebygolrwydd y bydd ei holynydd yn ei swydd erbyn diwedd mis Gorffennaf yn amlwg yn […]

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Sgwadron Awyr Prifysgol Cymru

Postiwyd ar 9 Mai 2019 gan Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, bûm yng Nghinio Blynyddol Sgwadron Awyr Prifysgolion Cymru (UWAS). Fe wnes i fwynhau clywed am y ffyrdd amrywiol mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2019

Postiwyd ar 8 Mai 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Fel y gwyddom, rhifyddeg seneddol sydd wedi achosi anrhefn Brexit yn y bôn, ynghyd â'r hollt yn y pleidiau traddodiadol ar hyd llinellau Gadael/Aros (er ei bod hi’n […]