Month: Medi 2020


Claire Morgan

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Posted on 25 Medi 2020 by Mark Hannam

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020.  Eu diben yw diogelu iechyd pobl a atal y feirws rhag lledaenu. Fel rhan o’r gymuned leol, mae gan bob un ohonom rôl i’w chwarae o ran cefnogi’r
Read more

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 10 Medi 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i’r tymor newydd nesáu, ro’n i am rannu rhai syniadau am sut rydym yn bwriadu cael myfyrwyr ar y campws, a’r strategaeth ddysgu cyfunol fydd yn golygu bod pob myfyriwr yn cael cyfleoedd rheolaidd i gael addysgu wyneb yn wyneb, er y bydd llawer o’r dosbarthiadau’n cael eu haddysgu ar-lein hefyd. Heriau
Read more