Skip to main content

Medi 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2020

Postiwyd ar 30 Medi 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn gyntaf oll, hoffwn ddiolch i bawb wnaeth ymuno â gweminar yr holl staff yr wythnos ddiwethaf, ac am y cwestiynau a gyflwynwyd. O ystyried nifer y cwestiynau […]

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Mark Hannam

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020.  Eu diben yw […]

Cyfyngiadau lleol ychwanegol oherwydd y coronafeirws

Cyfyngiadau lleol ychwanegol oherwydd y coronafeirws

Postiwyd ar 25 Medi 2020 gan Colin Riordan

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cynghori y bydd cyfyngiadau lleol ychwanegol yng Nghaerdydd oherwydd y coronafeirws. Daw mesurau newydd i rym o 18.00 ar 27 Medi 2020. Eu diben yw […]

Newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth a’r “rheol chwech”

Newidiadau i ganllawiau’r Llywodraeth a’r “rheol chwech”

Postiwyd ar 21 Medi 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 21 Medi am y newidiadau diweddar i ganllawiau’r llywodraeth a’r gefnogaeth o ran iechyd a diogelwch.

Dyddiadau allweddol ac adnoddau i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Dyddiadau allweddol ac adnoddau i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Postiwyd ar 21 Medi 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd at Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar 9 Medi ynghylch dyddiadau pwysig ac adnoddau.

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 10 Medi 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Wrth i'r tymor newydd nesáu, ro'n i am rannu rhai syniadau am sut rydym yn bwriadu cael myfyrwyr ar y campws, a'r strategaeth ddysgu cyfunol fydd yn golygu […]

Ein polisi astudio o bell yn cefnogi addysg ddigidol myfyrwyr

Ein polisi astudio o bell yn cefnogi addysg ddigidol myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Medi 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, a anfonwyd 7 Medi am y polisi astudio o bell a chefnogi eich addysg ddigidol.