Skip to main content

Ebrill 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 29 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn fy ebost diwethaf fe addewais i rannu’r newyddion diweddaraf gyda chi ar ein sefyllfa ariannol. Rydych chi wedi ymateb yn rhagorol i'r heriau enfawr sydd wedi codi […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 23 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mae’n ddyletswydd ar wasg rydd i ddwyn llywodraethau i gyfrif. Felly, nid yw’n syndod bod holl lywodraethau’r DU yn cael eu herio ynghylch materion sy’n ymwneud â’r coronafeirws […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 17 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf dros y Pasg a’r cyfle i fwynhau’r tywydd bendigedig. Gyda lwc, cawsoch gyfle hefyd i anghofio, am ychydig o leiaf, yr anawsterau y […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 16 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf a diogel dros y Pasg a’ch bod wedi gallu canolbwyntio ar faterion heblaw am yr argyfwng presennol. Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 9 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 6 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym yn ymateb i’ch pryderon ynghylch asesu, sut gallwn eich helpu a chefnogi eich lles yn ystod yr […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 3 Ebrill 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n […]