Skip to main content

Ebrill 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ebrill 2017

Postiwyd ar 28 Ebrill 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Roeddwn i'n falch iawn o gael y newyddion y mis hwn ein bod wedi cael grant £13m i greu Canolfan Ymchwil Dementia, un o blith chwech yn y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Postiwyd ar 24 Ebrill 2017 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau'r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na […]

Blog Brexit a Chymru

Blog Brexit a Chymru

Postiwyd ar 5 Ebrill 2017 gan Claire Sanders

Mae'n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Postiwyd ar 3 Ebrill 2017 gan Mark Williams

Croesawyd yr Athro Ruedi Allemann, Dirprwy Is-ganghellor newydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Bwrdd. Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth Cemeg […]