Month: Ebrill 2017


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Posted on 24 Ebrill 2017 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau’r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector, sef 66%.  Cytunwyd ar y meysydd canlynol fel y blaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y Bwrdd sy’n deillio o’r arolwg – sut
Read more


Blog Brexit a Chymru

Posted on 5 Ebrill 2017 by Claire Sanders

Mae’n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest a barn eang er mwyn ein helpu i lunio dyfodol Cymru a’r DU wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ar y diwrnod y cychwynnwyd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Posted on 3 Ebrill 2017 by Mark Williams

Croesawyd yr Athro Ruedi Allemann, Dirprwy Is-ganghellor newydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Bwrdd. Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth Cemeg dros dro. Nodwyd bod Dr Tom Hall wedi’i benodi’n Bennaeth newydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Nodwyd bod Cyngor Caerdydd wedi llofnodi Adran 106 ar gyfer
Read more