Skip to main content

Chwefror 2015

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Chwefror yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 27 Chwefror 2015 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Hoffwn gychwyn drwy roi’r newyddion diweddaraf i chi am fater y soniais amdano fis diwethaf, sef y toriadau a gynigiwyd gan Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Postiwyd ar 23 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd […]

Cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau dan arweiniad yr Athro Fonesig Ann Dowling

Cydweithrediad rhwng prifysgolion a busnesau dan arweiniad yr Athro Fonesig Ann Dowling

Postiwyd ar 19 Chwefror 2015 gan Paul Jewell

Mae'r berthynas rhwng y byd academaidd a busnes yn hanfodol i dwf economaidd y DU, gydag arloesi yn darparu'r ysgogiad deinamig ar gyfer ymchwil arloesol yn y dyfodol a datblygiadau […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Chwefror 2015

Postiwyd ar 16 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur gan y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter ar y Gronfa Isadeiledd Ymchwil (yr RIF). Cytunwyd i barhau i fuddsoddi £2M yn y Gronfa ar gyfer […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Postiwyd ar 9 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd […]

Heriau Arloesi

Heriau Arloesi

Postiwyd ar 5 Chwefror 2015 gan Paul Jewell

Sut allwn ni harneisio ein gwybodaeth a’n harbenigedd i greu dyfodol gwell? Sut allwn ni gyflwyno system o arloesi parhaus ar draws y campws sy'n darparu partneriaethau parhaol, cynhyrchu ffyniant, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Postiwyd ar 2 Chwefror 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad […]

Dyfodol Caerdydd

Dyfodol Caerdydd

Postiwyd ar 2 Chwefror 2015 gan

Dyfodol Caerdyddyw rhaglen ddatblygu yr Is-Ganghellor ac mae’n gyfle i staff academaidd ddatblygu eu llwybrau gyrfa a helpu i gyfrannu at lywio dyfodol y Brifysgol. Mae’r rhaglen yn rhedeg am […]