Skip to main content

Gorffennaf 2015

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydyn ni’n agosáu at ddiwedd blwyddyn academaidd arall, a dyma ni flwyddyn i’w chofio. Cawsom ganlyniad gwych yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac rydyn ni wedi sicrhau rhai […]

Graddio 2015:  Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Graddio 2015: Dathlu llwyddiant myfyrwyr

Postiwyd ar 17 Gorffennaf 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd heddiw ddiwedd ein dathliadau Graddio 2015. Mae’r Wythnos Graddio yn sicr yn uchafbwynt yn y flwyddyn academaidd. Mae'n gyfle i gydnabod yr holl ymdrech a'r ymrwymiad gan fyfyrwyr a […]

Catalyddion, dŵr glân a gwyrdd pur

Catalyddion, dŵr glân a gwyrdd pur

Postiwyd ar 17 Gorffennaf 2015 gan

Rydw i wedi bod yn Sefydliad Catalysis Caerdydd yr Athro Graham Hutchings yr wythnos hon. Roedd yn ymweliad diddorol dros ben. Mae'r ymchwil y mae'r Ganolfan yn ei chynnal (mae […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Gorffennaf 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Gorffennaf 2015

Postiwyd ar 6 Gorffennaf 2015 gan Mark Williams

Rhoddodd yr Athro Price y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am y diwrnod Dysgu ac Addysgu diweddar lle cafwyd cryn ymgysylltu academaidd. Nodwyd y gellir parhau i gyfrannu at y drafodaeth drwy […]

#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mwynheais yn fawr gadeirio'r drafodaeth panel fywiog a ddaeth â’n Digwyddiad Portffolio Addysg, a fynychwyd yn dda iawn, i ben heddiw. Y pwnc dan sylw oedd “Sut bydd dysgu ac […]