Month: Gorffennaf 2015

E-bost mis Gorffennaf yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Posted on 31 Gorffennaf 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydyn ni’n agosáu at ddiwedd blwyddyn academaidd arall, a dyma ni flwyddyn i’w chofio. Cawsom ganlyniad gwych yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ac rydyn ni wedi sicrhau rhai llwyddiannau rhagorol o ran grantiau ymchwil, yn enwedig mewn perthynas â CUBRIC II a’r Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cyflawnodd yr Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth
Read moreCatalyddion, dŵr glân a gwyrdd pur

Posted on 17 Gorffennaf 2015 by

Rydw i wedi bod yn Sefydliad Catalysis Caerdydd yr Athro Graham Hutchings yr wythnos hon. Roedd yn ymweliad diddorol dros ben. Mae’r ymchwil y mae’r Ganolfan yn ei chynnal (mae tua 70 o ymchwilwyr yn y labordai prysur ledled y Prif Adeilad) nid yn unig yn ddiddorol, mae hefyd yn torri tir newydd ac mae’n
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Gorffennaf 2015

Posted on 6 Gorffennaf 2015 by Mark Williams

Rhoddodd yr Athro Price y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am y diwrnod Dysgu ac Addysgu diweddar lle cafwyd cryn ymgysylltu academaidd. Nodwyd y gellir parhau i gyfrannu at y drafodaeth drwy Twitter #HE2030. Dywedodd yr Athro de Leeuw ei bod wedi ymweld ag Universidad de la Habana yng Nghiwba yn ddiweddar. Maent yn cynnal rhaglenni i
Read more


#HE2030 – beth fydd plant tair blwydd oed heddiw yn ei ddisgwyl o’u profiad prifysgol?

Posted on 2 Gorffennaf 2015 by Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Mwynheais yn fawr gadeirio’r drafodaeth panel fywiog a ddaeth â’n Digwyddiad Portffolio Addysg, a fynychwyd yn dda iawn, i ben heddiw. Y pwnc dan sylw oedd “Sut bydd dysgu ac addysgu yn edrych yn ein sector yn 2030?” ac roedd y drafodaeth yn eang ei chwmpas. Beth fydd plant bach heddiw yn ei ddisgwyl o’u
Read more