Skip to main content

Medi 2014

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Colin Riordan

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb Panel Prifysgolion cynhadledd flynyddol y Prifathrawon a’r Prifathrawesau gan Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Daeth y cynadleddwyr o’r Celtic Manor i’r Brifysgol ar gyfer y sesiwn […]

Yr anerchiad blynyddol i’r holl staff, 16/29/30 Medi 2014

Yr anerchiad blynyddol i’r holl staff, 16/29/30 Medi 2014

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Colin Riordan

Rwyf newydd gwblhau fy nhri anerchiad blynyddol i’r holl staff, a braf oedd gweld cynifer o’r staff yn y digwyddiadau hynny eleni. Diolch i bawb a ddaeth iddynt. Os na […]

E-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

E-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Postiwyd ar 30 Medi 2014 gan Mark Williams

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU […]

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud Iddo Ddigwydd a redwyd yn ystod 2013/14. Crynhodd yr adroddiad ddarganfyddiadau arolwg a seiliwyd ar ddadansoddiad o’r allbynnau, arolwg ar-lein, […]

The promise of a bright future for business school teaching

The promise of a bright future for business school teaching

Postiwyd ar 29 Medi 2014 gan

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment […]

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Postiwyd ar 26 Medi 2014 gan Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am […]

Y Ffordd Ymlaen

Y Ffordd Ymlaen

Postiwyd ar 26 Medi 2014 gan Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. […]

The Cardiff Woman

The Cardiff Woman

Postiwyd ar 25 Medi 2014 gan Helen Murphy

Professor Karen Holford - The Cardiff Woman At the end of September I hosted the inaugural “Cardiff Woman” event.  This was the first in a series of events that aims […]

Diwrnod Strategaeth UCAS

Diwrnod Strategaeth UCAS

Postiwyd ar 25 Medi 2014 gan

Fe es i Ddiwrnod Strategaeth UCAS gyda’r Is-Ganghellor heddiw. Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Llundain, buom ni’n pwyso a mesur y strategaeth ar gyfer 2010-2015ac yn ein hatgoffa’n […]