Month: Medi 2014

HMC (Cynhadledd y Prifathrawon a’r Prifathrawesau)

Posted on 30 Medi 2014 by Colin Riordan

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb Panel Prifysgolion cynhadledd flynyddol y Prifathrawon a’r Prifathrawesau gan Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd. Daeth y cynadleddwyr o’r Celtic Manor i’r Brifysgol ar gyfer y sesiwn ac roeddwn i’n un o’r panel. Y cadeirydd oedd Chris Ramsey (Prifathro Ysgol y Brenin, Caer, a Chadeirydd Pwyllgor Prifysgolion yr HMC/GSA), ac aelodau eraill
Read moreE-bost yr Is-Ganghellor i holl staff ar gyfer Medi 2014

Posted on 30 Medi 2014 by Mark Williams

Annwyl gydweithiwr Rwy’n ysgrifennu hwn wrth deithio adref ar ôl arwain dirprwyaeth gan Brifysgol Caerdydd i Leuven yng Ngwlad Belg, lle y llofnodais gytundeb gyda’r Athro Rik Torfs, Is-Ganghellor KU Leuven, i sefydlu ein dwy brifysgol mewn partneriaeth strategol allweddol. Cawsom groeso hynod o gynnes a chan i’n hymweliad gyd-ddigwydd â dechrau’r flwyddyn academaidd newydd
Read more


Agor adeilad newydd yr Ysgol Busnes

Posted on 29 Medi 2014 by Colin Riordan

Pleser gwirioneddol i mi oedd agor Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn ffurfiol. Bydd yr adeilad, a gostiodd £14.5m, yn ganolbwynt dysgu ac addysgu, ac ynddo bydd y darlithfeydd diweddaraf un, parthau astudio gweithredol ac ‘ystafell fasnachu’ technegol-uchel i ddenu’r myfyrwyr busnes gorau un o bob cwr o’r byd. Mae’r Ganolfan newydd yn ymgorfforiad
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Medi 2014

Posted on 29 Medi 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar weithdai Y Ffordd Ymlaen: Gwneud Iddo Ddigwydd a redwyd yn ystod 2013/14. Crynhodd yr adroddiad ddarganfyddiadau arolwg a seiliwyd ar ddadansoddiad o’r allbynnau, arolwg ar-lein, grŵp ffocws a rhai cyfweliadau un-i-un dilynol. Ar y cyfan, llwyddodd y gweithdai i gael y staff i ymgysylltu â’r strategaeth ac â’r ffyrdd y
Read more


The promise of a bright future for business school teaching

Posted on 29 Medi 2014 by

At the end of September I was very pleased to be invited to the opening of the new Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre. It reflects a £14.5 million investment by the University in the School’s facilities and aesthetically there is a lot to appreciate, such as the the external curved facade which houses the
Read more


Cyfarfod o Fwrdd UCAS

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Fel aelod o Fwrdd UCAS, bydda i’n mynd i gyfarfodydd rheolaidd y Bwrdd. Cynhaliwyd y cyfarfod hwn yn Llundain ar ôl ein Diwrnod Strategaeth blynyddol. I gael gwybod rhagor am aelodau’r Bwrdd, ewch i http://www.ucas.com/about-us/inside-ucas/ucas-board-executive/meet-ucas-board#
Read more


Y Ffordd Ymlaen

Posted on 26 Medi 2014 by Colin Riordan

Mae’r rhifyn hwn o Blas yn rhoi’r newyddion diweddaraf ichi am ddiwygiad diweddar Y Ffordd Ymlaen. Mae’n esbonio arwyddocâd cynyddol arloesedd ac yn rhoi manylion ichi am ein Gŵyl Arloesedd ‘Camu Ymlaen/Fast Forward’. Hefyd mae’n esbonio rhai o’r prosiectau a ddeilliodd o sesiynau Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd y llynedd ac yn esbonio newid allweddol yng ngweithdai eleni. Mae
Read more


The Cardiff Woman

Posted on 25 Medi 2014 by Helen Murphy

Professor Karen Holford – The Cardiff Woman At the end of September I hosted the inaugural “Cardiff Woman” event.  This was the first in a series of events that aims to enable networking and discussion on topics that impact women in higher education. It was great to be able to open the event with the
Read more


Diwrnod Strategaeth UCAS

Posted on 25 Medi 2014 by

Fe es i Ddiwrnod Strategaeth UCAS gyda’r Is-Ganghellor heddiw. Yn y cyfarfod, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Llundain, buom ni’n pwyso a mesur y strategaeth ar gyfer 2010-2015ac yn ein hatgoffa’n hunain gymaint y mae’r cyd-destun a’r amgylchedd allanol wedi newid ers iddi gael ei chychwyn. Treuliwyd llawer o’r diwrnod yn ystyried strategaeth newydd ar gyfer
Read more