Skip to main content

Gorffennaf 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2016

Postiwyd ar 25 Gorffennaf 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn ystod mis llawn o storïau newyddion syfrdanol, un o'r rhai mwyaf nodedig oedd penodiad yr Ysgrifennydd Tramor newydd.  Cyfeirio ydw i, wrth gwrs, at benodiad yr Athro […]

Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod

Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod

Postiwyd ar 19 Gorffennaf 2016 gan Paul Jewell

Dros y misoedd diwethaf, mae cydweithwyr ledled y Brifysgol wedi bod yn paratoi ar gyfer un o ddigwyddiadau diwylliannol pwysicaf y flwyddyn yng Nghymru, Eisteddfod Genedlaethol 2016. Cynhelir yr ŵyl […]

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg

Postiwyd ar 6 Gorffennaf 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Pleser o'r mwyaf oedd agor Cynhadledd Dysgu ac Addysgu'r Ganolfan Arloesedd Addysg heddiw ar thema Dysgu Gweithredol. Roedd pob tocyn ar gyfer y digwyddiad wedi'i bachu ymhen pythefnos ac roedd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Gorffennaf 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Gorffennaf 2016

Postiwyd ar 4 Gorffennaf 2016 gan Mark Williams

Cafwyd trafodaeth ynghylch effaith y bleidlais ddiweddar i adael yr UE, a'r negeseuon i'w hanfon at ymgeiswyr, myfyrwyr presennol a staff. Nodwyd bod Llywodraeth y DU yn parhau i ymrwymo […]

Diwrnod yng nghwmni Syr Mark Walport

Diwrnod yng nghwmni Syr Mark Walport

Postiwyd ar 1 Gorffennaf 2016 gan Paul Jewell

Ar 27 Mehefin, lansiwyd Canolfan Wybodaeth Caerdydd o Academia Europaea. Cynhaliwyd y lansiad yn ystod 28ain cynhadledd a chyfarfod blynyddol y sefydliad, a gynhaliwyd yn Adeilad Hadyn Ellis.  Daeth rhai […]