Month: Ionawr 2020

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2020

Posted on 31 Ionawr 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae’n ffaith wybyddus fod rhythmau bywyd prifysgol hyd y dydd heddiw dan ddylanwad confensiynau oesol yn ymwneud ag anghenion economi wledig yn bennaf a thraddodiadau paganaidd a Christnogol. Mae un o’r rhythmau hyn yn dilyn cylch aml-flwyddyn yn hytrach nag un blynyddol: ers 1986 (y flwyddyn y cefais fy swydd ddarlithio gyntaf) cynhaliwyd
Read more