Skip to main content

Rhagfyr 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2017

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae bob amser yn braf gorffen blwyddyn galendr ar nodyn cadarnhaol. Felly, rhyddhad o’r mwyaf (heb gyfrif cywion cyn iddyn nhw ddeor) oedd gweld y llywodraeth yn llwyddo […]

Ein Datganiadau Ariannol ar gyfer 2016-17

Ein Datganiadau Ariannol ar gyfer 2016-17

Postiwyd ar 19 Rhagfyr 2017 gan Robert Williams

Yn gyntaf oll, Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd lewyrchus i bob un ohonoch. Rydw i’n ddiolchgar i fy nghydweithwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad yn ystod fy chwe […]

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – hyrwyddwyr nodweddion a amddiffynnir

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant – hyrwyddwyr nodweddion a amddiffynnir

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2017 gan Helen Murphy

Ar ddiwrnod cwrdd i ffwrdd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol yn ddiweddar fe fues i’n arwain sesiwn ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac roeddwn wrth fy modd yn clywed am sut […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2017 gan Mark Williams

Nodwyd y cynnydd calonogol yng ngham un y trafodaethau ymadael parthed materion sy’n bwysig i brifysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau hawliau preswylio dinasyddion yr UE sy'n byw yn […]

Dathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

Dathlu pen-blwydd Medicentre Caerdydd yn 25 oed

Postiwyd ar 11 Rhagfyr 2017 gan

Wrth i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyrraedd 70 oed, mae llawer o sôn am sut gall arloesedd drawsnewid bywydau cleifion. Fis Gorffennaf nesaf, bydd Cymru fel cenedl yn dathlu gwaddol Aneurin […]

Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2017 gan Claire Sanders

Yr wythnos ddiwethaf cefais brofiad prin, sef clywed straeon bywyd rhyfeddol yn cael eu hadrodd mewn ffordd ddifrifol a difyr. Mewn digwyddiad a drefnwyd gan Susan Cousins, Swyddog Prosiect Cydraddoldeb […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng ngwobrau Times Higher Education yr wythnos ddiwethaf, ar gyfer Prosiect Phoenix a Phrosiect Bryngaer CAER. Cafodd y Brifysgol gyhoeddiad ffurfiol am […]