Month: Mawrth 2017

Calon y Gymuned

Posted on 31 Mawrth 2017 by Amanda Coffey

Yn ddiweddar, bues i’n Grangetown i gwrdd â rhai o’r bobl sydd y tu ôl i brosiect ymgysylltu’r Brifysgol, sy’n creu partneriaethau yn y gymuned. Mae’r Tîm Porth Cymunedol, sy’n gweithio’n agos â Phrosiect Pafiliwn Grange a Gweithredu Cymunedol Grangetown, wedi llwyddo i gael grant datblygu gwerth £50,000 gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd hyn
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Posted on 27 Mawrth 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Rudolf Allemann wedi’i benodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o 3 Ebrill 2017. Nodwyd bod yr Athro Holford wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn adolygiad Llywodraeth Cymru o ymchwil ac arloesedd o dan arweiniad yr Athro Graeme Reid. Cafodd y Bwrdd bapur am y dewisiadau posibl o
Read more


Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Posted on 23 Mawrth 2017 by Helen Murphy

Roedd digwyddiad dydd Llun diwethaf yn y Senedd, Caerdydd, yn ddiwrnod ysbrydoledig i fenywod ym meysydd STEM. Daeth arweinwyr o bob lefel ym myd busnes, academia a’r llywodraeth ynghyd i fynd i’r afael â’r prinder menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru. Daeth EHB y Dywysoges Frenhinol, Julie James, y Gweinidog dros
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Posted on 20 Mawrth 2017 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Cubane Consultants am ddata gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol. Mae data Uniforum yn cynnig meincnodau ar bob lefel o waith y gwasanaethau proffesiynol. Mae’n seiliedig ar fodel ystadegol ac yn addasu costau gweithredu yn unol â graddfa’r gwaith a dwysedd yr ymchwil.  Caiff y data ei gyflwyno i uwch-aelodau staff. Cafodd
Read more


Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Posted on 14 Mawrth 2017 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a’r byd. Ar 9 Mawrth, agorodd yr Is-Ganghellor ddigwyddiad yn Adeilad Hadyn Ellis, i arddangos ein hymchwil ryngwladol ac yn yr UE. Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu ein
Read more