Skip to main content

Mawrth 2017

Calon y Gymuned

Calon y Gymuned

Postiwyd ar 31 Mawrth 2017 gan Amanda Coffey

Yn ddiweddar, bues i'n Grangetown i gwrdd â rhai o'r bobl sydd y tu ôl i brosiect ymgysylltu'r Brifysgol, sy'n creu partneriaethau yn y gymuned. Mae'r Tîm Porth Cymunedol, sy'n […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2017

Postiwyd ar 31 Mawrth 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig wedi rhoi cychwyn ar Erthygl 50 erbyn hyn gan olygu bod y cloc yn tician a buan iawn y bydd y trafodaethau’n […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Postiwyd ar 27 Mawrth 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Rudolf Allemann wedi’i benodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o 3 Ebrill 2017. Nodwyd bod yr Athro Holford wedi derbyn gwahoddiad i gymryd […]

Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Postiwyd ar 23 Mawrth 2017 gan Helen Murphy

Roedd digwyddiad dydd Llun diwethaf yn y Senedd, Caerdydd, yn ddiwrnod ysbrydoledig i fenywod ym meysydd STEM. Daeth arweinwyr o bob lefel ym myd busnes, academia a’r llywodraeth ynghyd i […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mawrth 2017

Postiwyd ar 20 Mawrth 2017 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Cubane Consultants am ddata gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol. Mae data Uniforum yn cynnig meincnodau ar bob lefel o waith y gwasanaethau proffesiynol. Mae’n seiliedig ar […]

Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Postiwyd ar 14 Mawrth 2017 gan Nora de Leeuw

Mae'n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a'r byd. Ar 9 […]