Skip to main content

Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Tachwedd 2015

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol gyflwyniad gan Simon Wright, y Cofrestrydd Academaidd, ynghylch sut mae Canolfan y Myfyrwyr yn dod yn ei blaen a'r broses gysylltiedig o ailddylunio gwasanaethau. Cyflwyno i'r […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2015

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Bu Tachwedd 2015 yn fis cofiadwy i addysg uwch yn y DU; yn enwedig ac yn uniongyrchol yn Lloegr, ond yn sicr hefyd i’r cenhedloedd eraill gan gynnwys […]

Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Cynnal rhagoriaeth ymchwil

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2015 gan Paul Jewell

Yn gynharach eleni, cefais dasg gan yr Is-Ganghellor i arwain Research Forward, prosiect sy'n anelu at gynyddu incwm ymchwil a chyfaint, gan adeiladu ar ganlyniadau rhagorol REF 2014, a sefydlu […]

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Deon newydd i arwain arloesedd dysgu ac addysgu

Postiwyd ar 26 Tachwedd 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Gwelodd yr wythnos ddiwethaf ddatblygiadau cyffrous yn nyfodol Dysgu ac Addysgu yng Nghaerdydd. Ar ddechrau'r wythnos penodwyd Deon Arloesedd Addysg, Dr Robert Wilson o MATHEMATEG, a bydd ei rôl yn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Tachwedd 2015

Postiwyd ar 23 Tachwedd 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd Gweithredol ddrafft yr adroddiad blynyddol am reoli pobl cyn ei gyflwyno i'r Cyngor. Cafodd y Bwrdd Gweithredol y tariffau llwyth gwaith treial diwygiedig. Cafodd y tariffau hyn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Tachwedd 2015

Postiwyd ar 16 Tachwedd 2015 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol ymatebion cychwynnol Grŵp Russell a UUK i'r Papur Gwyrdd Addysg Uwch ‘Fulfilling our Potential: Teaching Excellence, Social Mobility and Student Choice’. Trafodwyd y meysydd y dylai […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Tachwedd 2015

Postiwyd ar 9 Tachwedd 2015 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur drafft ar Ddiffinio Uchelgais Ymchwil Academaidd Prifysgol Caerdydd. Cytunwyd y byddai rhai pwyntiau'n cael eu hegluro yn y papur cyn iddo gael ei gyflwyno gerbron […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Tachwedd 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Tachwedd 2015

Postiwyd ar 2 Tachwedd 2015 gan Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd Gweithredol bapur ar y tariffau llwyth gwaith treial. Nodwyd bod yr Ysgolion peilot a oedd yn ymwneud â'r tariffau treial wedi cynghori y gallai caniatáu lle i […]