Month: Ionawr 2021


Cefnogi staff

Posted on 21 Ionawr 2021 by Sue Midha

Darllenwch neges a anfonodd Sue Midha, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Claire Sanders, Prif Swyddog Gweithredu at yr holl staff heddiw (21 Ionawr 2021). Annwyl bawb, Ysgrifennwn atoch heddiw i rannu gwybodaeth am fesurau i gefnogi staff yn ystod y cam hwn o’r pandemig. Rydym hefyd am atgoffa staff ynglŷn â’r mesurau diogelwch yr ydym wedi’u rhoi
Read more