Claire Morgan

Claire Morgan


Postiadau blog diweddaraf
Claire Morgan

Diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell

Posted on 30 Tachwedd 2020 by Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr, a anfonwyd 30 Tachwedd ynghylch y diweddariad ar y Nadolig a’r polisi astudio o bell. Annwyl Fyfyriwr, Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn. Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaethom rannu gwybodaeth bwysig i’ch helpu i gynllunio ar gyfer cyfnod y Nadolig, p’un a ydych yn bwriadu gadael Caerdydd neu aros
Read more


Presenoldeb amlwg yn yr Eisteddfod

Posted on 1 Awst 2019 by Claire Morgan

Mae llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio’n galed mewn gwyliau diwylliannol Cymreig yr haf hwn, i arddangos eu hymchwil a’u gwaith addysgu. Daeth miloedd o bobl i’n pabell i fwynhau ein gweithgareddau ymarferol yn Eisteddfod yr Urdd ym Mae Caerdydd a Tafwyl yn y ddinas. Es i i’r ddau ddigwyddiad, a gadawodd ansawdd y
Read more