Month: Medi 2019

Arbenigwr amgylcheddol yn cynghori Bwrdd Gweithredol y Brifysgol

Posted on 26 Medi 2019 by Colin Riordan

Yn niwrnod cwrdd i ffwrdd diweddar Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, cawsom sesiwn PESTLE, i ystyried y  risgiau, yr heriau a’r cyfleoedd Gwleidyddol, Economaidd, Cymdeithasol, Technolegol, Cyfreithiol ac Amgylcheddol sy’n wynebu’r Brifysgol.  Byddwn yn rhannu sesiynau PESTLE y dyfodol drwy flog Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Gwahoddais yr Athro Lorraine Whitmarsh, Cyfarwyddwr y Ganolfan ar gyfer Newid
Read more