Month: Medi 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2015

Posted on 30 Medi 2015 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r neges hon, ebost cyntaf y flwyddyn academaidd newydd, drwy longyfarch yr Athro Karen Holford ar ei hethol yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol. Mae’n anrhydedd arbennig a haeddiannol dros ben. Fel y gwyddoch, rwy’n cydweithio’n agos â Karen yn ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, a
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 28 Medi 2015

Posted on 28 Medi 2015 by Mark Williams

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd Gweithredol am y gwaith parhaus o roi cyngor diogelwch i fyfyrwyr, a rhoi sicrwydd iddynt yng ngoleuni’r ymosodiadau rhywiol yn ardal Cathays. Nodwyd y cyflawnwyd dwy ran o dair o’r Rhaglen Ymgyfarwyddo i Staff Academaidd, ar gyfer staff academaidd newydd, a chafwyd adborth cadarnhaol. Nodwyd bod y Brifysgol wedi
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Medi 2015

Posted on 14 Medi 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar arian addysg uwch a phapur ar newidiadau rheoleiddio ym maes addysg uwch. Roeddent yn tynnu sylw at rai o’r problemau posibl yn sgîl newidiadau rheoleiddio tebygol yn Lloegr, a’r effeithiau posibl ar Gymru. Nodwyd bod y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn cael ei dorri ar gyfer myfyrwyr o Loegr, ond
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Medi 2015

Posted on 7 Medi 2015 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol y ddau adroddiad ffrwd gwaith terfynol ar gyfer Ymchwil Ymlaen – Allbynnau a Mynediad Agored ac Ôl-raddedig. Bydd yr adroddiad cyffredinol a’r argymhellion yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd ar 12 Hydref. Nodwyd y newidiadau yn rôl Deoniaid y Colegau. Penodwyd yr Athro Gill Bristow yn Ddeon Ymchwil ar gyfer
Read more