Skip to main content

Medi 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2015

Postiwyd ar 30 Medi 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau'r neges hon, ebost cyntaf y flwyddyn academaidd newydd, drwy longyfarch yr Athro Karen Holford ar ei hethol yn Gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol. Mae'n anrhydedd arbennig […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 28 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 28 Medi 2015

Postiwyd ar 28 Medi 2015 gan Mark Williams

Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd Gweithredol am y gwaith parhaus o roi cyngor diogelwch i fyfyrwyr, a rhoi sicrwydd iddynt yng ngoleuni'r ymosodiadau rhywiol yn ardal Cathays. Nodwyd y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Medi 2015

Postiwyd ar 14 Medi 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar arian addysg uwch a phapur ar newidiadau rheoleiddio ym maes addysg uwch. Roeddent yn tynnu sylw at rai o'r problemau posibl yn sgîl newidiadau rheoleiddio […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Medi 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Medi 2015

Postiwyd ar 7 Medi 2015 gan Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol y ddau adroddiad ffrwd gwaith terfynol ar gyfer Ymchwil Ymlaen - Allbynnau a Mynediad Agored ac Ôl-raddedig. Bydd yr adroddiad cyffredinol a'r argymhellion yn cael […]