Skip to main content

Mai 2015

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Mai yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 29 Mai 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae canlyniad yr Etholiad Cyffredinol wedi esgor ar lawer mwy o eglurder i ni nag y disgwyliai neb ei weld. Am un peth, gwyddom y caiff refferendwm ei […]

A ydym wedi troi’r gornel ar ieithoedd?

A ydym wedi troi’r gornel ar ieithoedd?

Postiwyd ar 22 Mai 2015 gan Colin Riordan

Dyna oedd y syniad yn rhedeg drwy fy mhen pan fynychais lansiad cynllun Ieithoedd i Bawb Prifysgol Caerdydd yn Undeb y Myfyrwyr ar ddydd Iau 21 Mai. Mae'r duedd Brydeinig […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Mai 2015

Postiwyd ar 18 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad ar ganlyniadau’r Arolwg o’r Staff. Nodwyd i’r arolwg ddenu cyfradd ymateb o 63%, cynnydd o 6% oddi ar arolwg 2011. Câi’r canlyniadau eu dadansoddi ymhellach cyn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mai 2015

Postiwyd ar 11 Mai 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r trefniadau llywodraethu a gynigiwyd ar gyfer y ddau Adeilad Arloesi newydd. Cytunwyd y deuai papur diwygiedig yn ôl i’r Bwrdd yr wythnos ganlynol, a […]

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd

Postiwyd ar 1 Mai 2015 gan

Yr wythnos diwethaf bu i mi hwyluso fy ail sesiwn o Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd. Unwaith eto, roedd yn sesiwn a fynychwyd yn dda gyda staff brwdfrydig ac […]