Skip to main content

Ionawr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Ionawr 2018

Postiwyd ar 31 Ionawr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai y cofiwch imi ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar yr anghydfod ynghylch Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) yn rhifyn mis Tachwedd o’r ebost misol hwn y llynedd. Gweithredu diwydiannol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Postiwyd ar 29 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod dwy o’r pedair sesiwn briffio ar gyfer staff gan arbenigwyr pensiynau USS Mercer wedi eu cynnal ac y byddai un o’r cyflwyniadau gan Mercer ar gael ar y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Postiwyd ar 22 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Cafodd a nododd y Bwrdd yr adroddiad ystadau strategol fyddai'n cael ei ddiweddaru cyn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau. Cafodd y Bwrdd adroddiad ar wella asesiadau ac […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Postiwyd ar 15 Ionawr 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai'r cynlluniau yn cael eu safoni a'u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i'r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd […]

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Postiwyd ar 8 Ionawr 2018 gan Rudolf Allemann

Ym mis Rhagfyr, cefais y pleser o ymweld â'r Academi Meddalwedd Genedlaethol (NSA) yng Nghasnewydd. Gan fy mod yn ymwybodol o lwyddiant yr Academi ac wedi clywed cymaint am ei […]

Delweddau Ymchwil

Delweddau Ymchwil

Postiwyd ar 3 Ionawr 2018 gan Nora de Leeuw

Yn nigwyddiad blynyddol yr Academi Ddoethurol, Delweddau Ymchwil, cafwyd eleni eto arddangosfa weledol wych a gwirioneddol ysbrydoledig o hyd a lled yn ogystal ag ansawdd ardderchog yr ymchwil sy’n cael […]