Skip to main content

Medi 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2017

Postiwyd ar 29 Medi 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gyfaill Go brin fy mod i erioed wedi mynd ati i ysgrifennu fy ebost ym mis Medi mewn awyrgylch sy’n cyferbynnu i’r fath raddau â’r sefyllfa yr oeddem ynddi […]

Pob lwc i bawb sy’n ymwneud â hanner Marathon Caerdydd

Pob lwc i bawb sy’n ymwneud â hanner Marathon Caerdydd

Postiwyd ar 28 Medi 2017 gan Helen Murphy

Ddydd Sul bydd cannoedd o'n staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr yn eu herio eu hunain i redeg 13.1 milltir yn Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd/Caerdydd. Maent ymhlith y 25,000 o redwyr, sef […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Postiwyd ar 25 Medi 2017 gan Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Postiwyd ar 18 Medi 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Allemann, Ms Sanders a'r Athro Thomas wedi mynychu Bwrdd GW4 ar 15 Medi 2017, a fu’n adolygu llwybrau posibl ar gyfer derbyn cyllid a ffigurau arfaethedig […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Postiwyd ar 11 Medi 2017 gan Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a'r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Postiwyd ar 4 Medi 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod wedi derbyn sylw da. Nodwyd bod dyfarniad o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr EPSRC wedi'i sicrhau i gefnogi gweithgareddau ymchwil gyda Phrifysgol […]