Month: Medi 2017Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 25 Medi 2017

Posted on 25 Medi 2017 by Mark Williams

Cyflwynwyd i’r Bwrdd ddogfen ddrafft oedd yn esbonio DPAion Y Ffordd Ymlaen. Byddai’r ddogfen hon yn cael ei phostio ar y fewnrwyd ar yr un pryd â’r strategaeth a’r is-strategaethau, er mwyn dangos sut roedd sylwadau o’r ymgynghoriad wedi derbyn sylw, ac i helpu i esbonio pam roedd y DPAion wedi cael eu dewis.   Awgrymwyd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 18 Medi 2017

Posted on 18 Medi 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Allemann, Ms Sanders a’r Athro Thomas wedi mynychu Bwrdd GW4 ar 15 Medi 2017, a fu’n adolygu llwybrau posibl ar gyfer derbyn cyllid a ffigurau arfaethedig a ddaethai i law a bod y buddsoddiad cychwynnol o £2.3 miliwn i Adeiladu Cymunedau GW4 wedi arwain at £12 miliwn o arian ar ffurf
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Medi 2017

Posted on 11 Medi 2017 by Mark Williams

Cafodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddrafftiau terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23 a’r is-strategaethau fydd yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor i’w cymeradwyo. Cafodd a chymeradwyodd y Bwrdd bapur y polisi risg drafft a oedd yn amlinellu polisi rheoli risg drafft, gan gynnwys categorïau arfaethedig ar gyfer gwahanol fathau o risg, a’r lefel archwaeth risg arfaethedig.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Medi 2017

Posted on 4 Medi 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod stondin y Brifysgol yn yr Eisteddfod wedi derbyn sylw da. Nodwyd bod dyfarniad o Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang yr EPSRC wedi’i sicrhau i gefnogi gweithgareddau ymchwil gyda Phrifysgol Namibia. Nodwyd y dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ernest Rutherford STFC i David Alonso yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Nodwyd llwyddiant y tair ysgol haf ryngwladol gyda
Read more