Skip to main content

Rhagfyr 2014

E-bost mis Rhagfyr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Rhagfyr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 18 Rhagfyr 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Wel, bu’r aros yn hir ond mae canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 wedi cyrraedd o’r diwedd ac mae’r newyddion i Gaerdydd yn wych. Ymhlith prifysgolion y DU […]

Arloesedd ac ymgysylltu blaengar

Arloesedd ac ymgysylltu blaengar

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o'n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 15 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 8 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys […]

Deall ein heriau

Deall ein heriau

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan

Roedd fy nghyd-aelodau ar Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi dweud wrthyf fod cynnal un o weithdai'r Ffordd Ymlaen - Gwneud iddo Ddigwydd, yn llawn hwyl. Fodd bynnag, yr oeddwn yn […]

Rhwydweithiau Arloesi

Rhwydweithiau Arloesi

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Roedd yn wych gweld cymaint o staff yn y Prif Adeilad ddoe ar gyfer y lansiad mewnol o'n prosiectau ymgysylltu blaenllaw. Roedd rhai ohonoch yn syml yn awyddus i ddarganfod […]

Ymgysylltu â’r Almaen

Ymgysylltu â’r Almaen

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2014 gan Colin Riordan

Oherwydd fy nghefndir academaidd a’m Halmaeneg rhugl, bydda i’n aml yn cael gwahoddiad gan brifysgol neu ryw gorff arall sy’n ymwneud ag addysg uwch i fynd ar ymweliadau byr â’r […]

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Cinio Blynyddol CBI Cymru

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2014 gan Paul Jewell

Mae Cinio CBI Cymru yn ddigwyddiad blynyddol pwysig yn y calendr, fel rhan o'r ymgysylltiad parhaus gyda sefydliadau busnes yng Nghymru. Fel arfer, cynhaliais fwrdd yn y cynulliad eleni, a […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Postiwyd ar 1 Rhagfyr 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r […]