Month: Mehefin 2016Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 24 Mehefin 2016 by Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Mae canlyniad refferendwm yr UE yn glir: maes o law, bydd Prydain yn gadael yr UE. Yn ôl pob tebyg, bydd y broses yn para am gyfnod sylweddol; ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl dweud pa mor hir yn union, ond mater o flynyddoedd yn hytrach na misoedd.  Er y bydd cyfnod
Read more


Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Posted on 21 Mehefin 2016 by Claire Sanders

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio’r effaith a gaiff ar unigolion a chymdeithas. Mae cyfryngau cymdeithasol a blogiau’n benodol yn ffyrdd poblogaidd i rai sy’n byw gyda salwch meddwl rannu eu profiadau a lleihau’r stigma.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mehefin 2016

Posted on 20 Mehefin 2016 by Mark Williams

Nodwyd nad oedd dull ffurfiol o gyflwyno gweithgareddau’r Ganolfan Lled-ddargludyddion i’r Bwrdd ar hyn o bryd. Cytunwyd y dylai’r Bwrdd gael adroddiadau chwe misol am gynnydd a gweithgareddau’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd. Cynhelir y gweithdai strategaeth olaf ar 28 Mehefin 2016 ac roedd aelodau’r wedi’u gwahodd Bwrdd i fynd i un o’r ddau weithdy. Nodwyd bod
Read moreY broses addasu a chlirio

Posted on 15 Mehefin 2016 by

Rhan o’m portffolio yw sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn nifer priodol o israddedigion ac ôl-raddedigiono’r DU a thu hwnt a fydd yn elwa o gael addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Er mai drwy’r brif broses ymgeisio yr ydym yn derbyn y rhan fwyaf o’n myfyrywr, mae rhai o’r lleoedd yn cael eu llenwi drwy’r broses
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Posted on 13 Mehefin 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod y rhifyn diweddaraf o Herio Caerdydd wedi’i gyhoeddi, a bod cyhoeddiad newydd o’r enw Cartref Arloesedd nawr ar gael hefyd. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi mynd i seremoni cyhoeddi’r Proffeswriaethau Brenhinol ym Manceinion ar 6 Mehefin 2016. Nodwyd bod Syr David Grant wedi’i urddo’n farchog am ei wasanaethau ym meysydd peirianneg,
Read more


Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Posted on 13 Mehefin 2016 by Paul Jewell

Un o’r gwyliau uchaf ei bri y mae academyddion Prifysgol Caerdydd yn ymwneud â hi yw Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll. Yr wythnos ddiwethaf, cafwyd chwe chyflwyniad – dan yr enw Cyfres Caerdydd – gan gynrychiolwyr o Brifysgol Caerdydd, yn cynnwys Ysgol Fusnes Caerdydd, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Ysgol y Biowyddorau, yr Ysgol
Read more