Skip to main content

Mehefin 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2016

Postiwyd ar 30 Mehefin 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae cryn dipyn o ansicrwydd ac ansefydlogrwydd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ac ni fydd llawer ohonom erioed wedi wynebu sefyllfa o'r fath o'r blaen. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mehefin 2016

Postiwyd ar 27 Mehefin 2016 gan Mark Williams

Trafododd y Bwrdd y materion oedd yn ymwneud â'r bleidlais ddiweddar i adael yr UE. Cytunwyd y dylid ffurfio Grŵp Wrth Gefn a pharhau i gwrdd dros yr haf i […]

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 24 Mehefin 2016 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Mae canlyniad refferendwm yr UE yn glir: maes o law, bydd Prydain yn gadael yr UE. Yn ôl pob tebyg, bydd y broses yn para am gyfnod sylweddol; […]

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Postiwyd ar 21 Mehefin 2016 gan Claire Sanders

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio'r effaith a gaiff ar […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Mehefin 2016

Postiwyd ar 20 Mehefin 2016 gan Mark Williams

Nodwyd nad oedd dull ffurfiol o gyflwyno gweithgareddau'r Ganolfan Lled-ddargludyddion i'r Bwrdd ar hyn o bryd. Cytunwyd y dylai'r Bwrdd gael adroddiadau chwe misol am gynnydd a gweithgareddau'r Ganolfan Lled-ddargludyddion […]

Heulwen yr haf yn disgleirio ar ein syniadau a’n partneriaethau

Heulwen yr haf yn disgleirio ar ein syniadau a’n partneriaethau

Postiwyd ar 20 Mehefin 2016 gan Paul Jewell

Yn wyrthiol, mae Cymru wedi gweld rhywfaint o haul yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rydym wedi bod yn manteisio ar y ffenomenon prin hwn drwy daflu goleuni ar ein partneriaethau […]

Y broses addasu a chlirio

Y broses addasu a chlirio

Postiwyd ar 15 Mehefin 2016 gan

Rhan o'm portffolio yw sicrhau bod y Brifysgol yn derbyn nifer priodol o israddedigion ac ôl-raddedigiono’r DU a thu hwnt a fydd yn elwa o gael addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Mehefin 2016

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod y rhifyn diweddaraf o Herio Caerdydd wedi'i gyhoeddi, a bod cyhoeddiad newydd o'r enw Cartref Arloesedd nawr ar gael hefyd. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi mynd […]

Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Academyddion Caerdydd yng Ngŵyl y Gelli

Postiwyd ar 13 Mehefin 2016 gan Paul Jewell

Un o’r gwyliau uchaf ei bri y mae academyddion Prifysgol Caerdydd yn ymwneud â hi yw Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll. Yr wythnos ddiwethaf, cafwyd chwe chyflwyniad – dan […]

Ymgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Ymgynghoriad ynghylch Canolfan Bywyd Myfyrwyr

Postiwyd ar 8 Mehefin 2016 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Rwyf yn falch dros ben bod Cyngor y Brifysgol bellach wedi cymeradwyo'r achos i adeiladu Canolfan Bywyd Myfyrwyr ym Mhlas y Parc, y drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr. Dyma […]