Skip to main content

Tachwedd 2014

E-bost yr  Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer mis Tachwedd

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff ar gyfer mis Tachwedd

Postiwyd ar 28 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gan ddilyn ymlaen o lansio Cynghrair GW4 yn Llundain fis diwethaf, fe gynhalion ni’r lansiad ohono yng Nghymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yr wythnos hon. Daeth cynulleidfa dda […]

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Dulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, bûm mewn digwyddiad Fforwm Addysg Uwch yn San Steffan ar Ddulliau Arloesol i Ddylunio a Chyflenwi Cwricwlwm. Dim ond llond dwrn o’r digwyddiadau hyn rwyf wedi eu mynychu gan […]

Gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Cyn amled ag y gallaf, bydda i’n ymweld â gwahanol rannau o’r Brifysgol i gyfarfod â phobl a chael gwybod am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud a’r hyn […]

Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2014 gan

Heno, fe gynhalion ni lansiad Cymru cynghrair GW4 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwyd â staff y Brifysgol gan Mr Ken Skates (Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth), […]

Ymweliad ymchwil â De Korea

Ymweliad ymchwil â De Korea

Postiwyd ar 25 Tachwedd 2014 gan Paul Jewell

Dros yr wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn Ne Korea i fynychu cyfarfod o Rwydwaith Cyfleusterau Ymchwil Underground yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol. Mae'r Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn cwmpasu ystod […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Tachwedd 2014

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Tachwedd 2014

Postiwyd ar 24 Tachwedd 2014 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar y cymrodyr a fydd yn ymweld, ac ar fenter y gronfa cyllid sbarduno a redodd yn ystod 2013/14. Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, pan fydd […]

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Gwobrau dathlu rhagoriaeth

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2014 gan Jayne Sadgrove

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy'n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i'r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn […]

Beirdd Cymru

Beirdd Cymru

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2014 gan

Heddiw cefais yr anrhydedd o gael Llysgennad Hwngari, Peter Szabadhegy, yn westai i ginio canol-dydd. Hwn oedd ei ymweliad cyntaf â Chymru ac rwy’n sicr iddo fwynhau’n lletygarwch Cymreig ni. […]

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Cyfleusterau chwaraeon newydd ar gyfer myfyrwyr

Postiwyd ar 19 Tachwedd 2014 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw mynychais agoriad swyddogol y cae chwaraeon newydd gwych “3ydd cenhedlaeth” yng Nghaeau Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn Llanrhymni. Cafodd y cae ei ariannu ar y cyd gan y Brifysgol ac […]

Cynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb

Cynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb

Postiwyd ar 18 Tachwedd 2014 gan Colin Riordan

Rwy’n ysgrifennu hyn ar fy ffordd yn ôl o gynhadledd eilflwydd yr Uned Her Cydraddoldeb (yr ECU) a gynhaliwyd eleni yn Lerpwl (lle cefais fy magu, fel mae’n digwydd). Rwy’n […]