Month: Tachwedd 2014Gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ddyfeisgar

Posted on 27 Tachwedd 2014 by Colin Riordan

Cyn amled ag y gallaf, bydda i’n ymweld â gwahanol rannau o’r Brifysgol i gyfarfod â phobl a chael gwybod am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud a’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad, fel petai. Gall hynny ddigwydd yn y Gwasanaethau Proffesiynol neu yn yr Ysgolion Academaidd; cewch chi bobl frwd a chreadigol
Read more


Lansio cynghrair GW4 yng Nghymru

Posted on 25 Tachwedd 2014 by

Heno, fe gynhalion ni lansiad Cymru cynghrair GW4 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Ymunwyd â staff y Brifysgol gan Mr Ken Skates (Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth), yr Athro Syr Eric Thomas (Is-Ganghellor Prifysgol Bryste), yr Athro Jane Millar (Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil Prifysgol Caerfaddon),  yr Athro Syr Steve Smith (Is-Ganghellor Prifysgol Exeter)
Read more


Ymweliad ymchwil â De Korea

Posted on 25 Tachwedd 2014 by Paul Jewell

Dros yr wythnos diwethaf rwyf wedi bod yn Ne Korea i fynychu cyfarfod o Rwydwaith Cyfleusterau Ymchwil Underground yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol. Mae’r Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol yn cwmpasu ystod o faterion cynaliadwyedd Geoamgylcheddol a ffocws pwysig o’n gwaith yw’r gwaredu daearegol, yn ddiogel, o wastraff niwclear lefel uchel. Roedd llawer o bwyslais ar hyfforddi,
Read moreGwobrau dathlu rhagoriaeth

Posted on 20 Tachwedd 2014 by Jayne Sadgrove

Heno cynhaliais y gwobrau Dathlu Rhagoriaeth sy’n cydnabod cydweithwyr sydd wedi dangos ymrwymiad a chyfraniad eithriadol i’r Brifysgol. Amlygodd y gwobrau 39 aelod o staff a’u timau a oedd yn wirioneddol eithriadol a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol ar ôl cael eu henwebu gan eu cyfoedion. Mae pob un ohonynt yn chwarae rhan
Read more


Beirdd Cymru

Posted on 20 Tachwedd 2014 by

Heddiw cefais yr anrhydedd o gael Llysgennad Hwngari, Peter Szabadhegy, yn westai i ginio canol-dydd. Hwn oedd ei ymweliad cyntaf â Chymru ac rwy’n sicr iddo fwynhau’n lletygarwch Cymreig ni. Cafodd ef hefyd ei gyflwyno gennym i rai o’n myfyrwyr o Hwngari. Rwyf bob amser wrth fy modd yn gweld ein myfyrwyr yn dangos cymaint
Read more