Skip to main content

Chwefror 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2017

Postiwyd ar 28 Chwefror 2017 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Y mis hwn treuliais ddau ddiwrnod yn y Swistir fel rhan o ddirprwyaeth a oedd â'r nod o ddysgu o'r profiad a gafodd ein cydweithwyr ac academyddion cyfatebol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Postiwyd ar 27 Chwefror 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Jones a'i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir. Nodwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Postiwyd ar 13 Chwefror 2017 gan Mark Williams

Ymunodd Dr Tim Bradshaw, Cyfarwyddwr dros dro Grŵp Russell, â'r Bwrdd ar gyfer yr eitem gyntaf. Amlinellodd Dr Bradshaw y materion polisi allweddol presennol ar gyfer Grŵp Russell, a oedd […]

Cefnogi’r Arwyr Di-glod

Cefnogi’r Arwyr Di-glod

Postiwyd ar 8 Chwefror 2017 gan Helen Murphy

Mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai pwysig a chalonogol o safbwynt hyrwyddo a chefnogi menywod yn STEM. Braf iawn oedd clywed yr wythnos ddiwethaf bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn […]

Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Postiwyd ar 7 Chwefror 2017 gan Claire Sanders

Rydym yn Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol ac mae proses ar waith fydd yn ei newid yn sylweddol. Mae'n bwysig ein bod yn cyfathrebu'r newid hwn ac yn gwrando ar wahanol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Chwefror 2017

Postiwyd ar 6 Chwefror 2017 gan Mark Williams

Nodwyd y cyhoeddiad bod Sir Mark Walport wedi'i benodi'n Brif Weithredwr UKRI, a bod rôl Prif Gynghorydd Gwyddonol y Llywodraeth bellach yn wag. Cafwyd sylw bod staff ar ei hôl […]

Delweddau Ymchwil

Delweddau Ymchwil

Postiwyd ar 3 Chwefror 2017 gan Nora de Leeuw

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau'r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i'w digwyddiad 'Delweddau Ymchwil'. Digwyddiad cwbl unigryw yw […]

Ymweliad gan Brifysgol Genedlaethol Iwerddon

Ymweliad gan Brifysgol Genedlaethol Iwerddon

Postiwyd ar 2 Chwefror 2017 gan Helen Murphy

Ar 16 a 17 Ionawr, cynhaliodd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ymweliad meincnodi gan staff cyfatebol ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, NUI, Galway, wrth iddynt baratoi i uno dau o'u […]