Month: Chwefror 2017


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Posted on 27 Chwefror 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Jones a’i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir. Nodwyd y nifer uchel a bleidleisiodd yn etholiadau Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a bod Hollie Cooke, yr Is-lywydd Lles presennol, wedi’i hethol yn Llywydd. Roedd y
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Posted on 13 Chwefror 2017 by Mark Williams

Ymunodd Dr Tim Bradshaw, Cyfarwyddwr dros dro Grŵp Russell, â’r Bwrdd ar gyfer yr eitem gyntaf. Amlinellodd Dr Bradshaw y materion polisi allweddol presennol ar gyfer Grŵp Russell, a oedd yn cynnwys y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil, TEF, REF, Brexit, a fisâu a mewnfudo. Nodwyd bod yr ymgeisydd a ddewiswyd ar gyfer swydd Cyfarwyddwr
Read more


Cefnogi’r Arwyr Di-glod

Posted on 8 Chwefror 2017 by Helen Murphy

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai pwysig a chalonogol o safbwynt hyrwyddo a chefnogi menywod yn STEM. Braf iawn oedd clywed yr wythnos ddiwethaf bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn pob un o’r argymhellion yn yr adroddiad Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus y gwnes i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe ei ysgrifennu.
Read more


Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Posted on 7 Chwefror 2017 by Claire Sanders

Rydym yn Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol ac mae proses ar waith fydd yn ei newid yn sylweddol. Mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu’r newid hwn ac yn gwrando ar wahanol safbwyntiau o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’n wythnos siarad y myfyrwyr a’r staff yr wythnos hon – cyfle i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd
Read moreDelweddau Ymchwil

Posted on 3 Chwefror 2017 by Nora de Leeuw

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau’r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i’w digwyddiad ‘Delweddau Ymchwil’. Digwyddiad cwbl unigryw yw hwn, sy’n dod â’n cymuned ôl-raddedig ynghyd, gan gynnwys ymchwilwyr, staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn sgil cystadleuaeth ar draws y Brifysgol
Read more


Ymweliad gan Brifysgol Genedlaethol Iwerddon

Posted on 2 Chwefror 2017 by Helen Murphy

Ar 16 a 17 Ionawr, cynhaliodd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ymweliad meincnodi gan staff cyfatebol ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, NUI, Galway, wrth iddynt baratoi i uno dau o’u Colegau. Dros ddau ddiwrnod, cafodd y tîm o NUI Galway gyfle i gwrdd â’r Is-Ganghellor, Dirprwy Is-Gangellorion, Staff Uwch y Brifysgol a staff Coleg y
Read more