Month: Gorffennaf 2017

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Posted on 31 Gorffennaf 2017 by Paul Jewell

Yr Athro Thomas ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2016 gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns Bydd miloedd o bobl fydd yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol eleni ar Ynys Môn, rhwng 4 a 12 Awst, yn clywed am gyfraniad enfawr Prifysgol Caerdydd i Gymru. Dan arweiniad Dr Hefin Jones a’r tîm Ymgysylltu, mae cydweithwyr ar
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Posted on 10 Gorffennaf 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Chris Jones, cadeirydd presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi’i gyhoeddi yn gadeirydd dros dro’r corff newydd, Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Nodwyd bod Cadeiryddion Prif Baneli REF wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar. Cafodd y Bwrdd strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023, is-strategaethau ac adborth i’r ymgynghoriad. Byddai’r rhai a ysgrifennodd yr is-strategaeth yn adolygu’r adborth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Posted on 3 Gorffennaf 2017 by Mark Williams

Croesawyd Mr Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol newydd, i’w gyfarfod cyntaf gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Nodwyd bod y Sefydliad Ffiseg wedi dyfarnu medal yr Arglwydd Kelvin i Ms Wendy Sadler. Gyda thristwch mawr nodwyd marwolaeth Syr Donald Walters, Dirprwy Ganghellor a chyn-Gadeirydd y Cyngor. Roedd ganddo gysylltiad hir a nodedig gyda’r Brifysgol ac
Read more