Skip to main content

Gorffennaf 2017

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2017 gan Paul Jewell

Yr Athro Thomas ym mhabell Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2016 gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun CairnsBydd miloedd o bobl fydd yn ymweld â'r Eisteddfod Genedlaethol eleni ar Ynys Môn, rhwng […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2017

Postiwyd ar 27 Gorffennaf 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Efallai i chi weld bod Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, wedi cyhoeddi diwygiadau i'r system cymorth myfyrwyr yng Nghymru yn codi o'r adolygiad o gyllid addysg […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Gorffennaf 2017

Postiwyd ar 10 Gorffennaf 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Chris Jones, cadeirydd presennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi'i gyhoeddi yn gadeirydd dros dro'r corff newydd, Addysg Iechyd a Gwella Cymru. Nodwyd bod Cadeiryddion Prif Baneli REF […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Gorffennaf 2017

Postiwyd ar 3 Gorffennaf 2017 gan Mark Williams

Croesawyd Mr Rob Williams, y Prif Swyddog Ariannol newydd, i'w gyfarfod cyntaf gyda Bwrdd Gweithredol y Brifysgol. Nodwyd bod y Sefydliad Ffiseg wedi dyfarnu medal yr Arglwydd Kelvin i Ms […]