Month: Mawrth 2016Llwyddiant Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi GW4

Posted on 22 Mawrth 2016 by Paul Jewell

Cafwyd newyddion da yn y gyllideb yr wythnos diwethaf ar gyfer y Brifysgol, pan gyhoeddodd y Canghellor George Osbourne fod consortiwm a arweinir gan GW4 o fusnesau a sefydliadau o bob cwr o Dde Ddwyrain Cymru a De Orllewin Lloegr wedi cael eu dewis i gymryd rhan yng ngham gyntaf Archwiliadau Gwyddoniaeth ac Arloesi (SIAs)
Read more


Rôl arweiniol yn Bio Cymru

Posted on 16 Mawrth 2016 by

Yn gynharach y mis hwn mynychais Bio Cymru 2016, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf blaenllaw’r DU. Gan ddenu dros 600 o academyddion blaenllaw ac arbenigwyr y diwydiant mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i adeiladu cydweithrediadau rhyngwladol newydd a chyfleoedd partneriaeth. Am y tro cyntaf cafodd Prifysgol Caerdydd ei henwi fel y prif noddwr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mawrth 2016

Posted on 14 Mawrth 2016 by Mark Williams

Gyda thristwch mawr, nodwyd marwolaeth yr Athro Chris McGuigan, a chydnabuwyd ei gyfraniad enfawr i’r Brifysgol, gan gynnwys ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac wrth ddatblygu cyflwyniad REF Caerdydd. Nodwyd bod y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi lansio FLEXIS yn gynharach y diwrnod hwnnw yn yr Ysgol Peirianneg. Nodwyd ymweliad Gareth Davies,
Read more


Menywod talentog ar gyfer Cymru lwyddiannus

Posted on 14 Mawrth 2016 by Helen Murphy

Roedd Dydd Mawrth 8fed Mawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, a hefyd gyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru ar fenywod mewn STEM, a gafodd ei gyd-awduro gen i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe. Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion yn ymwneud ag addysg, recriwtio, cadw a dyrchafu. Mae teitl yr adroddiad, ‘Menywod Talentog
Read more


Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Posted on 11 Mawrth 2016 by Nora de Leeuw

Mae Academia Europaea yn gymdeithas ryngwladol o wyddonwyr ac ysgolheigion o bob disgyblaeth, sy’n arbenigwyr ac arweinwyr yn eu meysydd pwnc, fel y cydnabuwyd gan eu cyfoedion. Gyda chanolfannau eisoes yn gweithredu yn Barcelona, ​​Wroclaw a Bergen, roedd yn newyddion cyffrous yn 2015 fod yr Academia a Chaerdydd wedi cytuno’n ffurfiol i sefydlu pedwerydd canolfan,
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Mawrth 2016

Posted on 7 Mawrth 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi ennill ‘Gwobr Partneriaeth Gydweithredol’ yn y gwobrau ESTnet am ei phartneriaeth gydag Alacrity a Llywodraeth Cymru. Nodwyd mai Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd oedd y prif noddwyr yn y Gynhadledd BioCymru ddiweddar. Roedd hyn yn newid pwysig ar gyfer y gynhadledd hon ac roedd wedi bod yn
Read more


Cyffro’r Hanner Marathon

Posted on 3 Mawrth 2016 by Claire Sanders

Oherwydd y galw yn dilyn cyhoeddi tîm Prydain Fawr ar gyfer y digwyddiad, mae cyfle arall i chi gofrestru ar gyfer ras dorfol Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd. Gallai’r ras, a fydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth fod y cyfarfod athletau mwyaf yng Nghymru ers Gemau’r Gymanwlad 1958. Rydym wedi sicrhau partneriaeth
Read more


Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Posted on 3 Mawrth 2016 by Nora de Leeuw

Wrth edrych drwy’r rhestr o wobrau i Brifysgol Caerdydd o’r rhaglen Horizon 2020, yr oeddwn yn falch iawn o weld pedair Cymrodoriaeth Ewropeaidd newydd a ddyfarnwyd o alwad 2015 ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol Marie Sklodowska-Curie – cymrodoriaethau ymchwil dwy flynedd fawreddog iawn i ymchwilwyr symudedd rhyngwladol. Llwyddodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth deirgwaith gyda thair
Read more