Skip to main content

Mawrth 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mawrth 2016

Postiwyd ar 31 Mawrth 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn gynharach y mis hwn, treuliais ran o'r bore yn gwibio fel cath i gythraul mewn ceir bymper, neu'r ceir osgoi (dodgems) fel yr oeddent yn cael eu […]

Canolfan Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd – adeilad gwirioneddol ryfeddol

Canolfan Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd – adeilad gwirioneddol ryfeddol

Postiwyd ar 31 Mawrth 2016 gan

Ddeunaw mis ers y rhaw gyntaf yn y ddaear erbyn hyn mae gennym gyfleuster delweddu'r ymennydd unigryw yn Ewrop. Mewn sawl ffordd mae'n gamp syfrdanol a fydd yn gosod Prifysgol […]

Llwyddiant Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi GW4

Llwyddiant Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi GW4

Postiwyd ar 22 Mawrth 2016 gan Paul Jewell

Cafwyd newyddion da yn y gyllideb yr wythnos diwethaf ar gyfer y Brifysgol, pan gyhoeddodd y Canghellor George Osbourne fod consortiwm a arweinir gan GW4 o fusnesau a sefydliadau o […]

Rôl arweiniol yn Bio Cymru

Rôl arweiniol yn Bio Cymru

Postiwyd ar 16 Mawrth 2016 gan

Yn gynharach y mis hwn mynychais Bio Cymru 2016, un o gynadleddau Gwyddorau Bywyd mwyaf blaenllaw'r DU. Gan ddenu dros 600 o academyddion blaenllaw ac arbenigwyr y diwydiant mae’r digwyddiad […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mawrth 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Mawrth 2016

Postiwyd ar 14 Mawrth 2016 gan Mark Williams

Gyda thristwch mawr, nodwyd marwolaeth yr Athro Chris McGuigan, a chydnabuwyd ei gyfraniad enfawr i'r Brifysgol, gan gynnwys ei rôl fel Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac wrth ddatblygu cyflwyniad REF Caerdydd. […]

Menywod talentog ar gyfer Cymru lwyddiannus

Menywod talentog ar gyfer Cymru lwyddiannus

Postiwyd ar 14 Mawrth 2016 gan Helen Murphy

Roedd Dydd Mawrth 8fed Mawrth yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, a hefyd gyhoeddi adroddiad Llywodraeth Cymru ar fenywod mewn STEM, a gafodd ei gyd-awduro gen i a'r Athro Hilary […]

Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 11 Mawrth 2016 gan Nora de Leeuw

Mae Academia Europaea yn gymdeithas ryngwladol o wyddonwyr ac ysgolheigion o bob disgyblaeth, sy'n arbenigwyr ac arweinwyr yn eu meysydd pwnc, fel y cydnabuwyd gan eu cyfoedion. Gyda chanolfannau eisoes […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Mawrth 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Mawrth 2016

Postiwyd ar 7 Mawrth 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Academi Meddalwedd Genedlaethol wedi ennill 'Gwobr Partneriaeth Gydweithredol' yn y gwobrau ESTnet am ei phartneriaeth gydag Alacrity a Llywodraeth Cymru. Nodwyd mai Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a […]

Cyffro’r Hanner Marathon

Cyffro’r Hanner Marathon

Postiwyd ar 3 Mawrth 2016 gan Claire Sanders

Oherwydd y galw yn dilyn cyhoeddi tîm Prydain Fawr ar gyfer y digwyddiad, mae cyfle arall i chi gofrestru ar gyfer ras dorfol Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd. Gallai'r […]

Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Postiwyd ar 3 Mawrth 2016 gan Nora de Leeuw

Wrth edrych drwy'r rhestr o wobrau i Brifysgol Caerdydd o'r rhaglen Horizon 2020, yr oeddwn yn falch iawn o weld pedair Cymrodoriaeth Ewropeaidd newydd a ddyfarnwyd o alwad 2015 ar […]