Skip to main content

Gorffennaf 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 22 Gorffennaf 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yr hyn sydd bron mor annisgwyl â’r newidiadau dramatig a achoswyd gan COVID-19 yw’r ffyrdd y mae elfennau o fywyd academaidd wedi mynd rhagddynt fel y byddent mewn […]

Neges gan y Prif Swyddog Ariannol a’r Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr

Neges gan y Prif Swyddog Ariannol a’r Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr

Postiwyd ar 14 Gorffennaf 2020 gan April-Louise Pennant

Annwyl gydweithiwr, Dros y pedwar mis diwethaf, ers i raddfa effaith COVID-19 ddod i’r amlwg am y tro cyntaf, mae’r Is-ganghellor ac aelodau eraill o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol wedi […]

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 13 Gorffennaf 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Gobeithio i chi gael dechrau da i'ch gwyliau haf. Yma yng Nghaerdydd, rydym wedi gweld cyfyngiadau'r cyfnod clo yn llacio ychydig, sydd wedi bod yn braf iawn i’w […]

Diweddariad i’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Diweddariad i’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Postiwyd ar 8 Gorffennaf 2020 gan Mark Hannam

Annwyl bawb, Yn dilyn ein neges ym mis Mehefin, roeddem am roi'r newyddion diweddaraf i chi am beth ydym wedi bod yn ei wneud dros y mis diwethaf i gefnogi […]

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2020 gan

Annwyl gydweithiwr, Mae COVID-19 wedi gorfodi pob un ohonom i fynd ati’n ddiymdroi i gyflwyno newidiadau sylweddol - yn ein bywydau gartref a sut rydym yn gweithio. Fel cymuned rydym […]