Month: Gorffennaf 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 22 Gorffennaf 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yr hyn sydd bron mor annisgwyl â’r newidiadau dramatig a achoswyd gan COVID-19 yw’r ffyrdd y mae elfennau o fywyd academaidd wedi mynd rhagddynt fel y byddent mewn unrhyw flwyddyn arall, er bod hynny wedi digwydd mewn ffyrdd gwahanol a thrwy ddulliau amgen ar adegau. Mae asesiadau israddedig wedi’u cwblhau, mae byrddau arholi
Read more
Kim Graham and Claire Morgan

Diweddariad i’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Posted on 8 Gorffennaf 2020 by Mark Hannam

Annwyl bawb, Yn dilyn ein neges ym mis Mehefin, roeddem am roi’r newyddion diweddaraf i chi am beth ydym wedi bod yn ei wneud dros y mis diwethaf i gefnogi ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ymhellach. Mae hyn yn cynnwys helpu ein cymuned ymchwil ddechrau dychwelyd i’r campws yn ddiogel, yn ogystal â’r prosesau rydym wedi’u
Read more


Gweithio hyblyg a chynlluniau diswyddo gwirfoddol

Posted on 2 Gorffennaf 2020 by

Annwyl gydweithiwr, Mae COVID-19 wedi gorfodi pob un ohonom i fynd ati’n ddiymdroi i gyflwyno newidiadau sylweddol – yn ein bywydau gartref a sut rydym yn gweithio. Fel cymuned rydym wedi ymateb i’r amgylchiadau heriol hyn yn gadarnhaol wrth i ni hefyd gefnogi ein gilydd, gofalu am deuluoedd yn ogystal â gwirfoddoli yn y gymuned.
Read more