Skip to main content

Rhagfyr 2019

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Postiwyd ar 17 Rhagfyr 2019 gan April-Louise Pennant

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio'r canlyniadau […]

Wal ymrwymiad.

Wal ymrwymiad.

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2019 gan Helen Murphy

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2019

Postiwyd ar 2 Rhagfyr 2019 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Hoffwn ddechrau’r ebost hwn gyda diweddariad neu ddau. Yr amser yma llynedd dechreuais fy ebost mis Tachwedd gydag amlinelliad cryno o’r sefyllfa ariannol anfanteisiol roeddem ni ynddi, gan […]