Month: Rhagfyr 2019

Rob Williams

Gwelliant ond llawer o waith i’w wneud

Posted on 17 Rhagfyr 2019 by

Heddiw, fe gyhoeddodd y Brifysgol ei datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf, 2019. Roeddwn am fachu ar y cyfle hwn i esbonio’r canlyniadau sydd, am nifer o resymau, yn fwy cymhleth nag arfer. Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn her, ond mae rhai o’r penderfyniadau anodd rydym wedi’u
Read more


Yr Athro Karen Holford

Wal ymrwymiad.

Posted on 3 Rhagfyr 2019 by Helen Murphy

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â Chadeiryddion grwpiau Cydraddoldeb Hiliol y Brifysgol, â ni i gydnabod y byddai angen gweithredu ar draws y Brifysgol i ymateb mewn modd
Read more