Month: Rhagfyr 2019


Yr Athro Karen Holford

Wal ymrwymiad.

Posted on 3 Rhagfyr 2019 by Helen Murphy

Yn ein cynhadledd i uwch-aelodau staff ym mis Hydref, fe wnaethom neilltuo prynhawn i edrych ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.  Ymunodd Swyddogion Sabothol ac Ymgyrchu Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â Chadeiryddion grwpiau Cydraddoldeb Hiliol y Brifysgol, â ni i gydnabod y byddai angen gweithredu ar draws y Brifysgol i ymateb mewn modd
Read more