Skip to main content

Hydref 2020

Cyfnod cau estynedig dros y Nadolig, Mis Hanes Pobl Dduon ac anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

Cyfnod cau estynedig dros y Nadolig, Mis Hanes Pobl Dduon ac anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

Postiwyd ar 30 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (30 Hydref 2020).

Cyfnod atal coronafeirws (COVID-19)

Cyfnod atal coronafeirws (COVID-19)

Postiwyd ar 19 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (19 Hydref) ynghylch y cyfnod atal a sut bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Y diweddaraf am y cyfnod atal

Y diweddaraf am y cyfnod atal

Postiwyd ar 19 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges gan yr Is-Ganghellor a anfonwyd at y staff heddiw (19 Hydref 2020).

Diweddaru’r profion a chydweithrediad GIG Cymru

Diweddaru’r profion a chydweithrediad GIG Cymru

Postiwyd ar 16 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (16 Hydref 2020).

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Profi a chymorth ar gyfer y coronafeirws (COVID-19)

Postiwyd ar 16 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd 15 Hydref. Annwyl Fyfyriwr, Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi cymryd rhan ym […]

Rhagor o brofion ar y campws

Rhagor o brofion ar y campws

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Darllenwch neges a anfonodd yr Is-Ganghellor at yr holl staff heddiw (12 Hydref 2020).

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ysgrifennaf yn dilyn y wybodaeth a roddwyd ar ein mewnrwyd ddydd Gwener diwethaf, a roddodd wybod i’r staff am y profion coronafeirws (COVID-19) ychwanegol yn un o’n preswylfeydd […]

Ebost i’r holl fyfyrwyr ym mhreswylfeydd Tal-y-bont ynghylch yr Uned Profion Symudol

Ebost i’r holl fyfyrwyr ym mhreswylfeydd Tal-y-bont ynghylch yr Uned Profion Symudol

Postiwyd ar 12 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr Ddydd Gwener, fe rannais neges a anfonais at fyfyrwyr sy’n byw yn Ne Tal-y-bont er mwyn gwneud yn siŵr eich bod i gyd yn ymwybodol o’r mesurau ychwanegol […]

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Rhagor o brofion ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Postiwyd ar 9 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Rwyf yn ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol o gynnydd yn y profion coronafeirws (COVID-19) a gynhelir yn un o Breswylfeydd ein Prifysgol. Peidiwch â gadael […]

Gwasanaeth Profi’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael

Gwasanaeth Profi’r Brifysgol a’r cymorth sydd ar gael

Postiwyd ar 5 Hydref 2020 gan Mark Hannam

Darllenwch neges gan Claire Morgan, y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr a anfonwyd heddiw (5 Hydref) ynghylch gwasanaethau sgrinio, ble i gael cefnogaeth ac ymddygiad myfyrwyr.