Month: Mehefin 2018Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Posted on 11 Mehefin 2018 by Mark Williams

Nodwyd y byddai’r Athro Stephen Bentley yn rhoi’r gorau i’w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai’r Athro Omer Rana fyddai’n cymryd ei le. Bu’r cais diweddar i Lywodraeth Cymru am gyllid GCRF yn llwyddiannus. Nodwyd fod Wythnos Her Fawr Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg yn
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Posted on 4 Mehefin 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad y Technegwyr a’u cynllun gweithredu yn cael eu trafod. Nodwyd, o’r 12 cais CDT a gyflwynwyd, fod 7 wedi’u dewis ar gyfer y cam nesaf.
Read more