Skip to main content

Mehefin 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2018

Postiwyd ar 29 Mehefin 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Bu Mehefin yn fis poeth a hir ac roedd hi'n syndod i sylweddoli mai dim ond tair wythnos yn ôl ar 6 Mehefin y lansion ni ein Strategaeth […]

Adolygiad Reid o Drefniadau Ariannu Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Adolygiad Reid o Drefniadau Ariannu Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru

Postiwyd ar 13 Mehefin 2018 gan Helen Murphy

Mae cyhoeddi adolygiad yr Athro Graeme Reid o Gyllid Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru yn ddiweddar, yn achos i ddathlu. Roeddwn yn aelod o'r panel cynghori fu’n edrych ar y […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Mehefin 2018

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai'r Athro Stephen Bentley yn rhoi'r gorau i'w rôl Deon Rhyngwladol Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ar 31 Gorffennaf 2018 ac mai'r Athro Omer Rana fyddai'n cymryd […]

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Eich cyfle i weld y Goron a noddwyd gan y Brifysgol

Postiwyd ar 11 Mehefin 2018 gan Paul Jewell

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed am genhadaeth ddinesig y Brifysgol a sut rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth a lles Cymru. Rydym yn falch o fod yn Brifysgol […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Mehefin 2018

Postiwyd ar 4 Mehefin 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod cyfarfod cyntaf y Bwrdd Ymgynghorol ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi cael ei gynnal. Nodwyd bod tua 160 o staff yn mynychu’r Gynhadledd Technegwyr heddiw lle roedd ymrwymiad […]