Skip to main content

Mehefin 2020

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 30 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Diben Prifysgolion yw creu a rhannu gwybodaeth, er budd pawb. Mae hwn yn ddatganiad clir o'n diben ac ar yr un pryd yn ddisgrifiad gor-syml o'n gweithgaredd. Rwy'n […]

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr

Postiwyd ar 29 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Yn amlwg, bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn wahanol i unrhyw un arall. Fodd bynnag, byddwn yn barod i'ch croesawu yn ôl mewn ffordd sy'n cydbwyso eich addysg […]

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr

Postiwyd ar 25 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr Yr wythnos ddiwethaf fe dderbynioch chi ebost yn amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael i chi yng nghyd-destun protestiadau diweddar, yn ogystal â'r addewid o fanylion ynghylch ein mentrau […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 18 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Fel y byddech wedi'i ddisgwyl, argyfwng y coronafeirws gafodd y prif sylw yn fy ebost ar 7 Mai 2020, ond nodais hefyd nad yw'r pandemig yn golygu y […]

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr: 15.06.20

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr: 15.06.20

Postiwyd ar 15 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl Fyfyriwr, Mae'r wythnosau olaf hyn wedi bod yn rhai poenus dros ben ac wedi'n hatgoffa - os oedd angen gwneud hynny o gwbl - am yr anghyfiawnderau a'r arwahanu […]

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Postiwyd ar 4 Mehefin 2020 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mewn ebyst a fideos blaenorol, rwyf wedi esbonio ein bod yn y sefyllfa anffodus o orfod cynllunio ar gyfer diffyg sylweddol yn ein cyllideb ym mlwyddyn academaidd ac […]

Diweddariad i’n myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig gan Rhag Is-Gangellorion

Diweddariad i’n myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig gan Rhag Is-Gangellorion

Postiwyd ar 2 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl bawb, Yn dilyn gohebiaeth flaenorol yr Is-Ganghellor, roeddem am ddiolch i chi am barhau i fod yn amyneddgar gyda’r symud i weithio o bell yn ystod cyfyngiadau symud Covid-19 […]

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Neges gan y Rhag Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Postiwyd ar 1 Mehefin 2020 gan Mark Hannam

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi'r diweddaraf i chi ar y newidiadau sy'n cael eu rhoi ar waith yn y Brifysgol er mwyn ymateb i bandemig y coronafeirws (COVID-19). Yn […]