Month: Tachwedd 2017


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Nodwyd bod Medicentre Caerdydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 mlynedd gyda Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, fel gŵr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Posted on 20 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd y byddai Prifysgolion Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar effaith myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hwyrach yn yr wythnos ac, er gwaethaf y lleihad bach yn nifer y myfyrwyr o’r tu allan i’r UE a recriwtiwyd yng Nghymru, bod y ffigur yng Nghaerdydd wedi cynyddu 13% ers 2013/14. Nodwyd bod Panel Adolygu Reid wedi ymweld
Read more


Fy chwe mis cyntaf

Posted on 8 Tachwedd 2017 by Rudolf Allemann

Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, rydw i wedi ymweld â phob un o’n saith Ysgol ac wedi mwynhau siarad â chydweithwyr a myfyrwyr, yn ogystal â chymryd cip ar gyfleusterau ymchwil ac addysgu. Mae’r holl ddatblygiadau arloesol yn ein Hysgolion wedi gwneud argraff arnaf. Wrth i’r
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Posted on 6 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd llwyddiant grant £5 miliwn a roddwyd i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer prosiect gan yr Adran Addysg ar wasanaethau plant. Nodwyd bod Mrs Sadgrove wedi cael brecwast busnes wythnos Cyflog Byw, lle cafwyd sylwadau cadarnhaol gan Brif Weinidog Cymru am ymrwymiad prifysgolion Cymru at y cyflog byw; byddai Mrs Sadgrove yn sôn am
Read more