Skip to main content

Tachwedd 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2017

Postiwyd ar 30 Tachwedd 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Cafwyd dau gyhoeddiad hir-ddisgwyliedig ym mis Tachwedd. Cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr y rheolau ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf, a chyhoeddodd yr Adran Busnes, Ynni […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 27 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd y byddai Prifysgolion Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar effaith myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hwyrach yn yr wythnos ac, er gwaethaf y lleihad bach yn nifer y myfyrwyr o'r […]

Fy chwe mis cyntaf

Fy chwe mis cyntaf

Postiwyd ar 8 Tachwedd 2017 gan Rudolf Allemann

Yn ystod fy misoedd cyntaf fel Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, rydw i wedi ymweld â phob un o'n saith Ysgol ac wedi mwynhau siarad â chydweithwyr […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Postiwyd ar 6 Tachwedd 2017 gan Mark Williams

Nodwyd llwyddiant grant £5 miliwn a roddwyd i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer prosiect gan yr Adran Addysg ar wasanaethau plant. Nodwyd bod Mrs Sadgrove wedi cael brecwast busnes […]