Month: Rhagfyr 2015


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Rhagfyr 2015

Posted on 14 Rhagfyr 2015 by Mark Williams

Trafodwyd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17. Nodwyd y byddai’r Brifysgol yn cyflwyno ymateb gan dynnu sylw at yr effaith y byddai toriadau o’r fath yn ei chael. Nodwyd bod yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau wedi gofyn yn ddiweddar i Ddatganiadau o Ddiddordeb gael eu cyflwyno ar gyfer ei Harchwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd.
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Rhagfyr 2015

Posted on 7 Rhagfyr 2015 by Mark Williams

Nodwyd bod Ms Dowden wedi mynd i gyfarfod Arolwg Uniforum. Dyma’r prosiect meincnodi ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol ar draws Grŵp Russell, a bydd yn dangos i ni faint mae ein Gwasanaethau Proffesiynol yn ei gostio, a’r perfformiad mewn cysylltiad â’r gost. Cafwyd rhagor o drafodaeth ynglŷn â’r eitem am Brentisiaethau Gradd o gyfarfod blaenorol y
Read more