Skip to main content

Rhagfyr 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2015

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2015

Postiwyd ar 22 Rhagfyr 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn ôl yr arfer, bu'r Cyngor yn trafod sawl mater pwysig yng nghyfarfod olaf y flwyddyn. Roedd y rhain yn cynnwys ein rhaglen fuddsoddi a sut mae'n cael […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Rhagfyr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 14 Rhagfyr 2015

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2015 gan Mark Williams

Trafodwyd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016/17. Nodwyd y byddai'r Brifysgol yn cyflwyno ymateb gan dynnu sylw at yr effaith y byddai toriadau o'r fath yn ei chael. Nodwyd […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Rhagfyr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Rhagfyr 2015

Postiwyd ar 7 Rhagfyr 2015 gan Mark Williams

Nodwyd bod Ms Dowden wedi mynd i gyfarfod Arolwg Uniforum. Dyma'r prosiect meincnodi ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol ar draws Grŵp Russell, a bydd yn dangos i ni faint mae ein […]