Skip to main content

Mai 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2017

Postiwyd ar 31 Mai 2017 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er bod y gwasanaethau diogelwch wedi bod yn rhybuddio ers peth amser y gallem ddisgwyl ymosodiad erchyll ar ryw adeg, roedd y newyddion ofnadwy o Fanceinion y mis […]

Pwysigrwydd Mentora

Postiwyd ar 24 Mai 2017 gan Helen Murphy

Fel Prifysgol mae gennym draddodiad hir o'n staff yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau lleol. Mae llawer ohonom yn aelodau o fyrddau cynghori, ymddiriedolwyr, llywodraethwyr neu'n gwirfoddoli gyda grwpiau […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Postiwyd ar 22 Mai 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle'r Athro Rik Torfs. Cafodd yr Athro Dylan […]

Fy 30 diwrnod cyntaf

Fy 30 diwrnod cyntaf

Postiwyd ar 16 Mai 2017 gan Rudolf Allemann

Ar 3 Ebrill dechreuais swydd fel Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, gyda dim ond pythefnos i drosglwyddo o fy swydd flaenorol fel Pennaeth yr Ysgol Cemeg. Mae'r […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Mark Williams

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar […]

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi'r ail o'n darlithoedd 'Cartref Arloesedd'. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Postiwyd ar 8 Mai 2017 gan Mark Williams

Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi'n Bennaeth Cyfathrebu. Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi'i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol. Nodwyd bod cais y Brifysgol i […]