Skip to main content

Mawrth 2015

Llyfrgelloedd:  ddoe, heddiw ac yfory

Llyfrgelloedd: ddoe, heddiw ac yfory

Postiwyd ar 31 Mawrth 2015 gan Jayne Sadgrove

Fel cyn-fyfyriwr yng Nghaerdydd, roeddwn wrth fy modd yn mynychu’r dathliad i nodi adnewyddu llawr gwaelod Llyfrgell ASSL y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol ar nos Fawrth. Mae cyfleusterau hunanwasanaeth newydd […]

E-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Mawrth yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 31 Mawrth 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ddoe, cymerais ran mewn cyfarfod i dynnu lluniau ar gyfer ymgyrch Undeb y Myfyrwyr, ar y cyd â’r Brifysgol, i ddarbwyllo myfyrwyr i gofrestru i bleidleisio.  Fe fuon […]

Cyflog cyfartal yn 45

Cyflog cyfartal yn 45

Postiwyd ar 27 Mawrth 2015 gan

Dyna deitl araith y Farwnes Randerson neithiwr ac mae’n cyfeirio at y ffaith ei bod yn 45 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Cyflog Cyfartal. Roeddwn i’n hynod falch o lywio’r digwyddiad […]

Digwyddiad Myfyrio ar y REF, HEFCE

Digwyddiad Myfyrio ar y REF, HEFCE

Postiwyd ar 26 Mawrth 2015 gan Paul Jewell

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr HEFCE yn ddiweddar wedi cynnal eu digwyddiad myfyrio cyntaf ar y broses REF2014 a'r gwersi i'w dysgu. Cafodd y digwyddiad ei gynnal gan Madeleine […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Postiwyd ar 23 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Postiwyd ar 16 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc […]

Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

Tyfu newyddiadurwyr Cymraeg y dyfodol

Postiwyd ar 11 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd i gyflwyno'r anerchiad croeso heno yn lansiad y BA newydd mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth. Roedd llu o ffigyrau cyfarwydd o'r cyfryngau yng Nghymru yn bresennol, gan […]

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Gweithio gyda’n gilydd i gyflawni polisi da ar gyfer pawb

Postiwyd ar 3 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roedd yn bleser bod yn bresennol ar gyfer digwyddiad ymylol ymchwil iechyd meddwl wedi ei arwain gan Brifysgol yng nghynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru'r penwythnos hwn. Roedd y sesiwn, o'r […]

Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Trawsnewid dysgu ac addysgu yng Nghaerdydd : cymerwch ran!

Postiwyd ar 2 Mawrth 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Heddiw, rwyf wedi lansio galwad agored i'r gymuned academaidd am ddatganiadau o ddiddordeb mewn cyfrannu at bortffolio gwerth miliynau o bunnoedd o waith rwy'n ei arwain i drawsnewid profiad dysgu […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Postiwyd ar 2 Mawrth 2015 gan Mark Williams

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr […]