Skip to main content

Chwefror 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2018

Postiwyd ar 28 Chwefror 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Roedd yn dda clywed wrth i mi ysgrifennu'r ebost hwn y bu'r trafodaethau rhwng UUK ac UCU i bob golwg yn gymharol gadarnhaol, gyda'r ddwy ochr yn cytuno […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Chwefror 2018

Postiwyd ar 26 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar lafar ynghylch y streic a chyfarfod y Grŵp Arbenigol sydd ar y gweill. Yr Athro Holford sydd wedi’i drefnu a bydd yn cwrdd ddydd Gwener. […]

Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cynta’r byd yn Ne Cymru

Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cynta’r byd yn Ne Cymru

Postiwyd ar 20 Chwefror 2018 gan Rudolf Allemann

Fel rhan o gyfres o ddarlithoedd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym mis Ionawr, gwnaethom fwynhau darlith ragorol gan yr Athro David Wallis ar ei waith ar gallium nitride […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Postiwyd ar 19 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol. Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o […]

Gweithredu diwydiannol: Llythyr agored gan yr Is-Ganghellor at fyfyrwyr

Gweithredu diwydiannol: Llythyr agored gan yr Is-Ganghellor at fyfyrwyr

Postiwyd ar 16 Chwefror 2018 gan Colin Riordan

Annwyl fyfyrwyr, Bydd llawer ohonoch yn ymwybodol y bydd rhai o aelodau Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) yn gweithredu’n ddiwydiannol cyn bo hir. Mae staff yn streicio ynghylch y […]

Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Cynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Postiwyd ar 16 Chwefror 2018 gan Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn cynyddu eu sgiliau er mwyn ymgysylltu’n effeithiol ac ar sail tystiolaeth drwy'r rhaglen cynyddu adnoddau ymgysylltu sy'n cael ei rhedeg gan […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Chwefror 2018

Postiwyd ar 12 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Roedd Dr Tim Bradshaw yn bresennol ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Nododd ei fod yn awyddus i sicrhau bod y Grŵp Russell yn cynrychioli’r safbwynt Cymreig.  Mae materion cyfredol […]

Caffi Clwb Llyfrau BME+

Caffi Clwb Llyfrau BME+

Postiwyd ar 12 Chwefror 2018 gan Helen Murphy

Ar 25 Ionawr, cefais y pleser o gael fy ngwahodd i siarad yn lansiad y Caffi Clwb Llyfrau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) menter newydd sy’n ceisio cefnogi amrywiaeth, […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Chwefror 2018

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Chwefror 2018

Postiwyd ar 5 Chwefror 2018 gan Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Katrina Henderson a Richard Rolfe ar y cyfnod pontio i’r safon IS14001 newydd. Nodwyd mai Caerdydd yw’r unig Brifysgol yn y DU i gael ardystiad […]