Month: Chwefror 2018
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Chwefror 2018

Posted on 19 Chwefror 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi ymweld â India’r wythnos ddiwethaf i gwrdd â phartneriaid a thrafod cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith diwydiannol. Nodwyd gyda thristwch, bod aelod o staff o’r Ysgol Busnes wedi marw y bore yma. Nodwyd bod Sarah Hoefflin, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi ennill medal aur yn y gystadleuaeth
Read moreCynyddu sgiliau staff a myfyrwyr er mwyn ymgysylltu

Posted on 16 Chwefror 2018 by Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn cynyddu eu sgiliau er mwyn ymgysylltu’n effeithiol ac ar sail tystiolaeth drwy’r rhaglen cynyddu adnoddau ymgysylltu sy’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd. Yn ystod 2016/17 roedd y rhaglen, a gafodd ei gwerthuso’n llawn gan y tîm Ymgysylltu, yn cynnwys datblygu a chyflwyno
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Chwefror 2018

Posted on 12 Chwefror 2018 by Mark Williams

Roedd Dr Tim Bradshaw yn bresennol ar gyfer rhan gyntaf y cyfarfod. Nododd ei fod yn awyddus i sicrhau bod y Grŵp Russell yn cynrychioli’r safbwynt Cymreig.  Mae materion cyfredol eraill ar gyfer Grŵp Russell yn cynnwys yr adolygiad cyllid ôl-18 yn Lloegr, Brexit, UKRI a materion llywodraethu. Nodwyd bod y Llys wedi cael croesawiad
Read more


Caffi Clwb Llyfrau BME+

Posted on 12 Chwefror 2018 by Helen Murphy

Ar 25 Ionawr, cefais y pleser o gael fy ngwahodd i siarad yn lansiad y Caffi Clwb Llyfrau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) menter newydd sy’n ceisio cefnogi amrywiaeth, hyrwyddo amgylchedd agored a chynhwysol tra’n adeiladu dehongliadau defnyddiol o brofiad myfyrwyr a staff BME+.  Dyma le diogel lle gall holl aelodau o gymuned y
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Chwefror 2018

Posted on 5 Chwefror 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Katrina Henderson a Richard Rolfe ar y cyfnod pontio i’r safon IS14001 newydd. Nodwyd mai Caerdydd yw’r unig Brifysgol yn y DU i gael ardystiad 14001 ac 18001 ac er mwyn cadw ardystiad y System Reoli Amgylcheddol, rhaid inni newid i 14001:2015. Derbyniodd y Bwrdd bapur ar y pecyn cymorth
Read more