Skip to main content

Gorffennaf 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Gorffennaf 2018

Postiwyd ar 26 Gorffennaf 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Pleser yw dechrau ebost y mis hwn, yr olaf yn y flwyddyn academaidd hon, drwy longyfarch cydweithwyr a chyfeillion y Brifysgol a gafodd eu cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd […]

Lansio’r Sefydliad Codio

Lansio’r Sefydliad Codio

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2018 gan Rudolf Allemann

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Thŷ'r Arglwyddi gyda staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ar gyfer lansio’r Sefydliad Codio yn ffurfiol. Mae’r Sefydliad Codio yn […]

Pam rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i’n staff technegol

Pam rydym ni wedi gwneud ymrwymiad i’n staff technegol

Postiwyd ar 2 Gorffennaf 2018 gan Jayne Sadgrove

Mae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad mawr sy’n golygu bod angen llawer o wahanol weithgareddau i gefnogi ein addysgu a'n hymchwil. Ar draws y Brifysgol, mae cannoedd o dechnegwyr yn gweithio […]