Skip to main content

Ionawr 2015

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

E-bost mis Ionawr yr Is-Ganghellor i’r holl staff

Postiwyd ar 30 Ionawr 2015 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Gadewch i mi ddechrau’r e-bost cyntaf hwn yn 2015 drwy longyfarch amryw o’n cydweithwyr. Gwn fod llawer o bobl yn y Brifysgol a thu hwnt wrth eu bodd […]

Caerdydd a Tsienia

Caerdydd a Tsienia

Postiwyd ar 30 Ionawr 2015 gan Charlotte Rogers

Fel sydd wedi'i nodi yn Y Ffordd Ymlaen 2012-17, nod y Brifysgol yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd. Ochr yn ochr â hynny, bydd […]

Ei Huchelder, y Dywysoges Frenhinol, yn ymweld i ddathlu 50 mlynedd o therapi galwedigaethol

Ei Huchelder, y Dywysoges Frenhinol, yn ymweld i ddathlu 50 mlynedd o therapi galwedigaethol

Postiwyd ar 29 Ionawr 2015 gan Ross (MSc Urban and Regional Development, PGT Scholar)

Roeddwn wrth fy modd cael bod yn rhan o ddigwyddiadau heddiw i nodi 50 mlynedd o Therapi Galwedigaethol (OT) ym Mhrifysgol Caerdydd. Archwiliodd y gynhadledd undydd sut y mae addysg […]

Y Bobl a’r Blaned

Y Bobl a’r Blaned

Postiwyd ar 28 Ionawr 2015 gan

Tablau cynghrair sy’n cael y sylw i gyd ar hyn o bryd ac er nad oes dim dal arnyn nhw bob tro, maen nhw’n un ffordd y mae’r byd y […]

Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Postiwyd ar 28 Ionawr 2015 gan Claire Sanders

Cynhaliodd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad gorlawn ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh). Fe'i trefnwyd gyda Rhwydwaith Vision2020, llwyfan cydweithio ar gyfer sefydliadau ymchwil a chwmnïau sy'n cymryd rhan […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Postiwyd ar 26 Ionawr 2015 gan Mark Williams

Cyhoeddodd yr Is-Ganghellor y bydd Ms T J Rawlinson, y Cyfarwyddwr Datblygu newydd, yn ymuno â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol pan ddaw hi i’w swydd ar 2 Chwefror. Nodwyd mai’r […]

Addysg Uwch i’r Genedl

Addysg Uwch i’r Genedl

Postiwyd ar 22 Ionawr 2015 gan Jayne Sadgrove

Heddiw mynychais Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd yn gyfle da i gwrdd ag aelodau Cyngor CCAUC yn ogystal â chymheiriaid o brifysgolion eraill yng Nghymru. […]

Canolfan Wybodaeth Academia Europaea (AE) yng Nghaerdydd

Canolfan Wybodaeth Academia Europaea (AE) yng Nghaerdydd

Postiwyd ar 21 Ionawr 2015 gan Paul Jewell

Roeddem yn falch iawn o gynnal ymweliad gan yr Athro Sierd Cloetingh, Llywydd Academia Europaea, corff ymchwil anllywodraethol mawreddog sy'n cynrychioli gwyddonwyr blaenllaw ac ysgolheigion o bob rhan o Ewrop. […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Postiwyd ar 19 Ionawr 2015 gan Mark Williams

Adolygodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r cynnydd o ran datblygu Sefydliadau Ymchwil (URIs) newydd i’r Brifysgol. Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2014, cymeradwyodd y Bwrdd mewn egwyddor ddatblygu pedwar […]

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Caerdydd a’r Bobl sy’n Gadael Gofal

Postiwyd ar 15 Ionawr 2015 gan Rhian Davies

Mae Strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2012-17 yn amlinellu ymrwymiad Prifysgol Caerdydd at ddenu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf galluog o bob rhan o gymdeithas, gan ganolbwyntio’n benodol ar y grwpiau sydd […]