Skip to main content

Rhagfyr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2018

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Ar drothwy’r Nadolig, rydw i’n sylweddoli y gallech fod â rhai pryderon ynghylch beth allai proses Trawsffurfio Caerdydd ei olygu ar gyfer y dyfodol. Mae’n bwysig cydnabod mai […]

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Postiwyd ar 20 Rhagfyr 2018 gan Nora de Leeuw

Ar 31 Hydref, roeddwn yn falch o fynd i ail sesiwn y Clwb Llyfrau BME+, a gynhaliwyd yn rhan o raglen digwyddiadau’r Brifysgol ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2018

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Tachwedd 2018

Postiwyd ar 3 Rhagfyr 2018 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yng nghyfarfod y Cyngor ar 26 Tachwedd, cytunwyd ar Gynllun Diswyddo Gwirfoddol ar draws y Brifysgol gyfan. Agorir y ceisiadau ar gyfer y cynllun ar 3 Ionawr, a […]