Skip to main content

Rhagfyr 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Rhagfyr 2016

Postiwyd ar 21 Rhagfyr 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae fel petai pob papur newydd rydw i'n ei ddarllen y dyddiau yma yn tueddu i gynnwys erthygl sy'n sôn, unwaith eto, am ba mor wael, trawmatig ac […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Rhagfyr 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Rhagfyr 2016

Postiwyd ar 12 Rhagfyr 2016 gan Mark Williams

Cafodd yr Athro Treasure ei llongyfarch gan y Bwrdd ar gael ei phenodi’n Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth. Byd dyn dechrau ei swydd ym mis Ebrill 2017. Soniodd yr Athro Jones […]

Dyfodol ymchwil ac ysgolheictod yn y DU: trafodaeth banel

Dyfodol ymchwil ac ysgolheictod yn y DU: trafodaeth banel

Postiwyd ar 6 Rhagfyr 2016 gan Nora de Leeuw

Trefnwyd sesiwn banel ar 11 Tachwedd gan Ganolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea yn CUBRIC, i drafod syniadau ynglŷn â'r ffordd orau o sicrhau cydweithio ag Ewrop ac yn rhyngwladol ar […]