Month: Rhagfyr 2016


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Rhagfyr 2016

Posted on 12 Rhagfyr 2016 by Mark Williams

Cafodd yr Athro Treasure ei llongyfarch gan y Bwrdd ar gael ei phenodi’n Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth. Byd dyn dechrau ei swydd ym mis Ebrill 2017. Soniodd yr Athro Jones am ei ymweliad diweddar ag India, lle aeth i nifer o gyfarfodydd llwyddiannus a threfnus iawn, a lle buodd yn ymweld â sefydliadau â labordai
Read more