Month: Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Chwefror 2016

Posted on 29 Chwefror 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod SPARK ar glawr y Bwletin UUK cyfredol. Nodwyd bod bwletin Prifysgolion Cymru wedi dweud nad yw wedi bod yn bosibl sefydlu cynllun benthyciad i ôl-raddedigion yng Nghymru ar gyfer 2016/17. Byddai’n rhaid i brifysgolion Cymru sicrhau y caiff y neges bod benthyciadau Lloegr yn gludadwy, ei chyfleu yn glir. Nid oes rhaid aros
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor

Posted on 10 Chwefror 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn fy ebost fis Ionawr, addewais roi gwybod i chi am ddatblygiadau o ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17. Yn dilyn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, mae’n bleser gennyf ddweud mai £10m o doriadau fydd yn cael eu gwneud i arian Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru bellach, yn hytrach
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Chwefror 2016

Posted on 8 Chwefror 2016 by Mark Williams

• Nododd yr Athro Patricia Price ei bod am roi’r gorau i’w swydd fel y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Estynnodd aelodau’r Bwrdd eu dymuniadau gorau i’r Athro Price a chydnabod ei chyfraniad i’r Brifysgol. • Nodwyd y cafodd y ‘Gweithdy Strategaeth’ cyntaf ei gynnal ar 5 Chwefror
Read more