Skip to main content

Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Chwefror 2016

Postiwyd ar 29 Chwefror 2016 gan Mark Williams

Nodwyd bod SPARK ar glawr y Bwletin UUK cyfredol. Nodwyd bod bwletin Prifysgolion Cymru wedi dweud nad yw wedi bod yn bosibl sefydlu cynllun benthyciad i ôl-raddedigion yng Nghymru ar […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2016

Postiwyd ar 25 Chwefror 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Y newyddion mawr y mis hwn oedd y cyhoeddiad y bydd refferendwm ar 23 Mehefin i benderfynu a fyddwn yn parhau'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd ai peidio. Efallai […]

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Chwefror 2016

Postiwyd ar 25 Chwefror 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Y newyddion mawr y mis hwn oedd y cyhoeddiad y bydd refferendwm ar 23 Mehefin i benderfynu a fyddwn yn parhau'n aelod o'r Undeb Ewropeaidd ai peidio. Efallai […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Chwefror 2016

Postiwyd ar 22 Chwefror 2016 gan Mark Williams

Atgoffwyd y Bwrdd bod yr arolwg staff yn cael ei gynnal ar hyn o bryd a'n bod yn ceisio cael ymateb gan 50% o'n staff. Gofynnwyd i'r aelodau annog y […]

Darganfyddiad hadu yn y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Darganfyddiad hadu yn y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd

Postiwyd ar 19 Chwefror 2016 gan

Yn gynharach yr wythnos hon, roeddwn yn falch iawn o gael ymweliad gan Aelod Seneddol Ogwr, Huw Irranca-Davies, fydd hefyd yn sefyll yn etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai. Roedd yn […]

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 10 Chwefror 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Yn fy ebost fis Ionawr, addewais roi gwybod i chi am ddatblygiadau o ran cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17. Yn dilyn y ddadl yn y Cynulliad […]

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Chwefror 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Chwefror 2016

Postiwyd ar 8 Chwefror 2016 gan Mark Williams

• Nododd yr Athro Patricia Price ei bod am roi'r gorau i'w swydd fel y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Estynnodd aelodau'r Bwrdd […]